Poruszyć zmysły

 Za ponad 9 milionów złotych w Parku Strzeleckim powstaje Sensoryczny Ogród Sztuk. Prace są już na ukończeniu i wkrótce Ogród dostępny będzie dla tarnowian.

 

Już niedługo zmysły tarnowian i turystów cieszył będzie Sensoryczny Ogród Sztuk w Parku Strzeleckim. Powstaje on w miejscu dawnej strzelnicy, za siedzibą Biura Wystaw Artystycznych. Ogród skomponowany będzie tak, aby rosnące w nim rośliny w sposób zintensyfikowany i celowy oddziaływały nie tylko na zmysł wzroku, ale też na zmysły pozawzrokowe, czyli: dotyk, smak i węch.

Wykonano już roboty ziemne, ukształtowano skarpy, gotowe do użytku są także ciągi piesze i schody terenowe. Przygotowano również konstrukcję pod nawierzchnię amfiteatru, ułożono płyty betonowe oraz wykonano rampę i mury oporowe.

Do zakończenia pozostały jeszcze prace przy nasadzeniach. Kończone są również roboty przy nawadnianiu roślin, a także wykonaniu barierek oraz widowni przy amfiteatrze.

Wartość inwestycji, będącej etapem rewitalizacji Parku Strzeleckiego, wyniosła – wraz z budową ogrodu sensorycznego 9 488 100 złotych. Zadanie było współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniosła 4 944 365. 87 złotych.

 

22.05.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |