Spotkanie z prezydentem

 We wtorek, 26 maja, odbędzie się pierwsze, po miesięcznej przerwie, wystąpienie online prezydenta Tarnowa. Podczas wystąpienia prezydent przedstawi tarnowianom aktualną sytuację w mieście.

 

Pierwsze, po miesięcznej przerwie, wystąpienie online prezydenta Romana Ciepieli, w którym zaprezentuje tarnowianom aktualną sytuację w mieście, zaplanowane jest na wtorek 26 maja o godzinie 14.30. Wśród poruszonych tematów znajdą się m.in.: obecna sytuacja epidemiologiczna, uruchomienie żłobków i przedszkoli oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III szkół podstawowych, gospodarka odpadami w mieście i proponowane sposoby naliczania opłat, zmniejszone wpływy do budżetu miasta.
Wystąpienie prezydenta dostępne będzie na http://www.tarnow.pl (okno wideo w prawym górnym rogu strony) oraz na miejskim kanale YouTube, gdzie wciąż  dostępne są również wcześniejsze nagrania z wypowiedziami prezydenta.

25.05.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |