Obiekty Unii będą komunalne

23 października w Urzędzie Miasta Tarnowa podpisano list intencyjny w sprawie komunalizacji obiektów sportowych Unii Tarnów. Zdaniem przedstawicieli samorządu i ZKS Unia procedura przejęcia przez Gminę Miasta Tarnowa obiektów sportowych w Mościcach powinna zakończyć się do marca przyszłego roku.

Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała i Andrzej Drwiła, prezes Zakładowego Klubu Sportowego Unia Tarnów podpisali 23 października list intencyjny w sprawie komunalizacji klubowych obiektów sportowych. - Dostrzegając potrzebę podjęcia wspólnych działań mających na celu ratowanie infrastruktury sportowej Mościc, należącej obecnie do Stowarzyszenia ZKS „Unia” Tarnów, i w odpowiedzi na liczne postulaty i prośby mieszkańców Tarnowa, po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy i przeprowadzeniu wielu rozmów przez Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie, Urząd Miasta Tarnowa i władze Klubu, Strony deklarują nawiązanie współpracy w celu określenia formy i terminu nabycia przez Gminę Miasta Tarnowa składników wyżej wymienionej infrastruktury – napisano m.in. w liście intencyjnym.
Obecna sytuacja ZKS jest bardzo trudna. Klub ma długi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Skarbowym i Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Przejęty przez samorząd miałby być Dom Sportu, kompleks basenów, hala sportowa „Jaskółka”, stadion piłkarsko - lekkoatletyczny, boiska treningowe i korty tenisowe.
- Samorząd lokalny jest w tej chwili najważniejszym dla nas partnerem do rozmowy o przyszłości klubowych obiektów. Rozmowy ze wszystkimi innymi potencjalnymi inwestorami zostały zawieszone do końca roku. Najpilniejszą sprawą jest szybkie uruchomienie krytej pływalni, dlatego najprawdopodobniej jeszcze przed skomunalizowaniem Dom Spotu będzie dzierżawiony przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – mówi prezes Andrzej Drwiła.
Według planów procedura komunalizacji obiektów ma zakończyć się w marcu przyszłego roku, a kryta pływalnia może zostać uruchomiona jeszcze w listopadzie bieżącego roku.
24.10.2009
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |