Mało dzieci

 W miniony poniedziałek 25 maja, po dłuższej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, uruchomione zostały żłobki i przedszkola, pojawiła się też możliwość uczestniczenia uczniów klas I-III szkół podstawowych w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. Zainteresowanie jest minimalne.

Otwarcie tarnowskich miejskich placówek dla najmłodszych mieszkańców  poprzedzone było intensywnymi przygotowaniami dotyczącymi wdrożenia wszystkich zasad bezpieczeństwa. Dostosowanie placówek do wymogów określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego kosztowało miasto 300 tysięcy złotych.
25 maja, w dniu otwarcia żłobków i przedszkoli, w 24 placówkach pojawiło się  355 dzieci – to 11 procent wszystkich przedszkolaków. Większość rodziców woli jednak, aby dzieci pozostawały pod ich opieką w domu. Zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w przedszkolach raczej nie sprzyjają dobremu samopoczuciu małych tarnowian. W grupie przebywać może do 12 dzieci (w uzasadnionych przypadkach liczba ta może być zwiększona do 14). Muszą one przebywać w wyznaczonej sali pod opieką stałego opiekuna. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci, nie może być mniejsza niż cztery metry kwadratowe na dziecko. Dzieci nie mogą zabierać z domu zabawek, a z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie prać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Należy przy tym zapewnić taką organizację pracy – na przykład poprzez różne godziny przyjmowania - która uniemożliwi stykanie się ze sobą dzieci z poszczególnych grup.
Także część uczniów klas I-III nie pojawiła się w szkołach, aby wziąć udział w zajęciach opiekuńczo wychowawczych. Na 19 placówek, które rozpoczęły działalność, w 11 z nich pojawiło w sumie 62 dzieci z zapowiadanych 120. Wszystkich uczniów w klasach I-III miejskich szkół podstawowych jest w sumie 2549. Prowadzone były więc zajęcia typu świetlicowego, z zachowaniem wszelkich rygorów odległościowych i sanitarnych, wynikających ze stanu epidemii.
Zainteresowanie rodziców taką formą zajęć jest minimalne i wszystko wskazuje na to, że liczba uczniów pojawiających się w szkołach będzie spadać –. na 1 czerwca zgłoszona jest obecność 41 dzieci

26.05.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |