Pieniądze dla samorządów

 Ponad 550 milionów złotych trafi do małopolskich samorządów z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Ponad 400 milinów trafi do gmin, ponad 100 do powiatów. W regionie tarnowskim największe wsparcie uzyska gmina Tarnów.

 

6 miliardów złotych trafi do samorządów w całej Polsce z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Pieniądze będzie można wykorzystać inwestycje, a także inne działania podejmowane w poszczególnych gminach i powiatach. – Koronawirus spowodował, że budżety wielu samorządów zostały uszczuplone. Fundusz Inwestycji Samorządowych to konkretna pomoc. Działamy ramię w ramię z samorządami i wychodzimy naprzeciw ich potrzebom. Taki wymiar ma Fundusz Dróg Samorządowych czy Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Takie jest też założenie Funduszu Inwestycji Samorządowych. To bezprecedensowe działania i pomoc o niespotykanym dotychczas charakterze. Do Małopolski trafi grubo ponad pół miliarda złotych! Środki te w wielu przypadkach zapewne okażą się kołem ratunkowym dla samorządów i pozwolą im wyjść na prostą – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Podział środków został dokonany został według ściśle określonego algorytmu, uwzględniającego planowane wydatki majątkowe samorządów oraz ich zamożność. Górny pułap dofinansowania w przypadku gminy to 93,5 mln zł, zaś dolny – 500 tys. zł. Jeśli chodzi o powiaty, kwoty te wynoszą odpowiednio  20 mln zł i 500 tys. zł.

Małopolskie samorządy otrzymają łącznie 556 030 760 zł, z czego 451 644 445 zł trafi do gmin, zaś do powiatów 104 386 315 zł.

Najwyższe dofinansowanie w Małopolsce trafi do Krakowa (93 500 000 zł). Spośród pozostałych samorządów gminnych[1] najwyższe dofinansowanie otrzymają gminy: Wieliczka – 9 506 754 zł, Tarnów – 9 420 461 zł, Skawina – 8 359 285 zł.

Spośród samorządów powiatowych: powiat krakowski – 16 350 415 zł, powiat nowotarski – 10 856 459 zł, powiat wadowicki – 8 166 835 zł.

 

 

 


25.06.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |