Lepiej nie znaczy bezpiecznie

 Od początku epidemii wśród mieszkańców Tarnowa stwierdzono 15 przypadków zakażeń koronawirusem, 13 osób dotychczas wyzdrowiało. W powiecie tarnowskim sytuacja ostatnio była znacznie gorsza. Nie tylko systematycznie wzrastała liczba zakażonych, ale także trzy osoby zmarły. Obecnie liczba zakażeń spada i wszystko zdaje się wracać do normy. Nie zwalnia to jednak nikogo od przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnowie, od początku epidemii wśród mieszkańców Tarnowa stwierdzono 15 przypadków zakażeń koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. 13 osób dotychczas wyzdrowiało. W powiecie tarnowskim przez ostatnie tygodnie sytuacja była znacznie gorsza, wzrastała liczba zakażonych, a trzy osoby zmarły, ale obecnie liczba zakażeń znacząco się zmniejszyła i wszystko wraca do normy. Według stanu na  piątek, 26 czerwca, w Tarnowie i regionie kwarantannie poddanych było 236  osób, z czego: 65 osób w mieście (w tym 17 osób tzw. e-kwarantanna) i 171 osób w powiecie tarnowskim (w tym 32 osoby e-kwarantanna).

Liczba osób zakażonych COVID-19 w mieście i regionie to 93 – dwie osoby z Tarnowa i 91 z powiatu tarnowskiego. Niestety, trzy zakażone osoby  z powiatu tarnowskiego zmarły.  Z dotychczas zakażonych osób z terenu Tarnowa i powiatu, 29 osób całkowicie wyzdrowiało.

To, że sytuacja powoli wraca do normy nie oznacza, że można zrezygnować z podstawowych zasad bezpieczeństwa. Chociaż część ograniczeń została zniesiona lub złagodzona, na obszarze Polski nadal obowiązuje stan epidemii. Dla dobra własnego oraz innych osób należy:

- utrzymywać co najmniej dwumetrową odległość od innych osób w trakcie poruszania się pieszo,

- zasłaniać za pomocą maseczki lub w inny sposób usta i nos w miejscach publicznych (sklepy, urzędy, banki, kościoły, szkoły, autobusy, pociągi, placówki służby zdrowia, kina, teatr)

- poddać się kwarantannie w sytuacjach, które tego wymagają (po kontakcie z osobami zakażonymi lub potencjalnie zakażonymi koronawirusem, w niektórych przypadkach po powrocie z zagranicy),

- przestrzegać limitów pasażerów w środkach transportu publicznego

Bardzo ważnie jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny – częste i staranne mycie rąk przy użyciu wody oraz mydła, dezynfekcja rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Placówki służby zdrowia przyjmują pacjentów, jednak w dalszym ciągu należy stosować się do zasad, związanych z epidemią. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów - sposób realizacji wizytw podmiotach leczniczych świadczących usługi zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, odbywają się głównie w ramach teleporady. Tym samym rejestracja do przychodni realizowana jest wyłącznie droga telefoniczną lub drogą elektroniczną (e-mailową). Zarejestrowany pacjent może skorzystać z teleporady, natomiast konieczne wizyty w przychodni mogą odbyć się tylko po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem i ustaleniu godziny wizyty pacjenta w przychodni. Drogą teleporady można również uzyskać receptę na leki lub zwolnienie lekarskie z pracy.  W załączeniu wykaz podmiotów leczniczych, udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 

26.06.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |