Andrzej Szpunar odchodzi

 Kilkanaście milionów złotych dotacji, cztery wyremontowane oddziały, powiększenie kolekcji zbiorów muzeum m.in. o kolejne fragmenty Panoramy Siedmiogrodzkiej. Podczas konferencji prasowej w poniedziałek, 29 czerwca, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie podsumował swoją drugą i ostatnią kadencję zarządzania wojewódzką instytucją kultury.

 

30 czerwca zakończy się druga i ostatnia kadencja dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzeja Szpunara. Minione osiem lat, to ogromny front robót w wielu obiektach muzeum. Największym projektem modernizacyjnym mijającej kadencji dyrektora Szpunara jest remont kompleksu kamienic przy Rynku 20-21 i ul9icy Kapitulnej 9. Już w lipcu planowane jest tam otwarcie nowego Oddziału Muzeum Historii Tarnowa i Regionu. - Kapitalny remont historycznego gmachu tarnowskiego muzeum to już trzeci etap potężnego zadania zawierającego w sobie rewaloryzację, konserwację i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie. To zarówno ratowanie zabytków, przywracanie im dawnej świetności, jak i modernizacja muzeum, pozyskiwanie nowych przestrzeni wystawienniczych, prace nad zupełnie nową stałą wystawą o mieście i regionie - mówi Andrzej Szpunar. Remont kamienic w sercu tarnowskie starówki pochłonął blisko 13 milionów złotych. Pieniądze pochodziły w dużej mierze z funduszy unijnych i z budżetu województwa małopolskiego. W ramach programu „Skansenova - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” gruntownie wyremontowane zostały dwa obiekty: Muzeum Dwór w Dołędze oraz Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu. Prace kosztowały niemal 3,5 miliona złotych  W latach 2017-2019, w ramach programu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” wyremontowane zostało Muzeum Etnograficzne przy ulicy Krakowskiej 10. W ramac modernizacji wymienione zostały m.in. instalacja C.O. oraz stolarka okienna. Koszt prac to 2 miliony złotych. Obiektem, który najbardziej zmieni swój wygląd i funkcję jest Izba Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK. Rozbudowany budynek przy ulicy Mościckiego 29, stanie się kolejnym oddziałem muzeum na terenie Tarnowa. Przyjmie on nazwę Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci. Otwarcie planowane jest na późną jesień.. Koszt to 3,3 miliona złotych

Dyrektor Andrzej Szpunar to doświadczony archeolog, który wiele lat kierował działem tej gałęzi muzealnictwa w Muzeum Okręgowym. Podczas kadencji dyrektora, nadal pracował w wykopaliskach, czego efektem są trafiające do zbiorów muzeum m.in. urny i naczynia sprzed 2,5 tys. lat, znalezione na cmentarzu kultury łużyckiej pod Wojniczem. Cały czas rozbudowywana jest też kolekcja Panoramy Siedmiogrodzkiej. W ostatnich latach muzeum zakupiło siedem części dzieła Jana Styki, za łączną kwotę ponad 600 tysięcy złotych. Znaczne wsparcie wykazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udostępniając fundusze w ramach konkursów grantowych. Kontynuowane były cykle spotkań z artystami. Dzięki temu projektowi muzeum wzbogaciło się o wiele obrazów artystów pochodzących lub mieszkających w Tarnowie.

 

29.06.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |