CSM z dyrektorem

 30 czerwca Komisja Konkursowa bezwzględną większością głosów wybrała Annę Chmurę na dyrektora Centrum Sztuki Mościce.. Do czasu podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim funkcję dyrektora pełnić będzie Marek Karpiński.


Anna Chmura zastąpi Agnieszkę Kawę na stanowisku dyrektora Centrum Sztuki Mościce. Taką decyzję podjęła 30 czerwca Komisja Konkursowa. W dniu 19 czerwca 2020 roku zakończył się II etap Konkursu. Komisja, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, postanowiła rozstrzygnąć konkurs, wyłaniając Panią Annę Chmurę, jako kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Mościce – głosi komunikat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Anna Chmura to dotychczasowa dyrektorka Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu. Przez krótki czas, w 2013 roku, była prezeską Żużlowej Sportowej Spółki Akcyjnej Unia Tarnów. Stanowisko dyrektora CSM obejmie po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim. Do tego czasu funkcję dyrektora pełnić będzie nadal Marek Karpiński.

 

02.07.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |