Na basen w maseczce

 W sobotę, 4 lipca, otwarty zostanie basen letni na Gorze św. Marcina. Nie będzie jednak szatni, nie będzie też możliwości wypożyczania leżaków. Na basenie obowiązywał będzie reżim sanitarny.

 

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że 4 lipca zostanie otwarty basen leni na Górze św.Marcina . Basen będzie czynny od godziny 10.00 do godziny 19.00. W związku z wciąż obowiązującym stanem epidemii, korzystanie z basenu odbywać się będzie w reżimie sanitarnym.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzono następujące procedury:

Maksymalna liczba osób przebywających na obiekcie Pływalnia Letnia to 1200 osób.

Zabrania się korzystania z obiektu osobom z objawami jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,

Wyznaczone zostają 2 metrowe odległości przed punktem kasowym oraz przebieralnią jako strefy oczekiwania,

Obsługa mająca kontakt bezpośredni z klientem została wyposażona w maseczki i rękawiczki,

Zamontowano i oznakowano podajniki ze środkiem dezynfekcyjnym,

Wywieszono instrukcję: prawidłowej dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania i ściągania rękawiczek oraz maseczek,

Zakrywanie ust i nosa należy odnosić do aktualnych przepisów dotyczących stosowania osłony ust i nosa w trakcie przemieszczania się po terenie otwartym, nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli,

Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa ( z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania,

Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk woda z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku,

Wprowadzono regularną dezynfekcje stałych elementów infrastruktury oraz powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty, ławki, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów obywać się będzie codziennie przed otwarciem obiektu oraz w ciągu dnia,

Należy zachować dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie,

Należy unikać zatłoczonych miejsc na terenie obiektu,

Ze względów bezpieczeństwa szatnie zostają wyłączone z użytkowania,

Ze względów bezpieczeństwa TOSiR odstępuje od wypożyczania leżaków,

Została ograniczona ilość przebieralni i natrysków w celu możliwości zachowania dystansu społecznego,

Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego (koce, leżaki, maty, ręczniki itp.),

Nakazuje się aby stanowisko pracy ratowników było czyste i higieniczne. Po każdorazowej interwencji sprzęt należy poddać dezynfekcji,

Należy zachować czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.

Zapewniono zminimalizowaną obsadę kadrową z uwzględnieniem maksymalnego rozproszenia, w celu ograniczenia kontaktów pomiędzy pracownikami obiektu.

 

Cennik: https://www.tosir.com.pl/cenniki-obiektow/cennik-plywalnia-letnia-tosir/

03.07.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |