Urząd znosi ograniczenia

 W Urzędzie Miasta Tarnowa od 6 lipca zniesiona zostaje większość ograniczeń związanych z epidemią. Nie oznacza to jednak, że wszystko wraca do normy. Wciąż należy zachować ostrożność.

 

Od najbliższego poniedziałku, 6 lipca, odwołana zostanie większość ograniczeń w Urzędzie Miasta Tarnowa. Wizyta w urzędzie nie będzie już m.in. wymagała uprzedniego ustalenia jej terminu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zniknie również konieczność umieszczania pism niewymagających potwierdzenia wpływu w odpowiednich skrzynkach umieszczonych w budynkach urzędu. Osoby odwiedzające urząd muszą jednak pamiętać, że liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Nie dotyczy to dzieci do trzynastego roku życia, osób z orzeczeniami: o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności i o potrzebie kształcenia specjalnego, osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie, osób o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie oraz osób wymagających potrzeby tłumacza.

Interesantów nadal obowiązuje również zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

 

05.07.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |