Rowerem „pod prąd”

 Dzisiaj, 6 lipca, na niektórych tarnowskich ulicach rozpoczęły się prace zmierzające do wprowadzenia tzw. kontraruchów. Kontraruch umożliwia rowerzystom jazdę „pod prąd” na jezdniach jednokierunkowych, zapewniając ciągłość trasy rowerowej. Ulice z kontraruchem zostaną odpowiednio oznaczone.

 

W poniedziałek 6 lipca w Tarnowie rozpoczęły się prace zmierzające do wprowadzenia tzw. kontraruchów na kilku ulicach jednokierunkowych. Kontraruch umożliwia rowerzystom jazdę „pod prąd” na jezdniach jednokierunkowych z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Rozwiązanie, coraz powszechniej stosowane w polskich i europejskich miastach, umożliwia skracanie pokonywanej trasy, omijanie ulic i skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu, a także zapewnia ciągłość tras rowerowych. W Tarnowie kontraruchy zostaną wprowadzone na ulicach: Lippóczego, Bernardyńskiej, Goldhammera, Waryńskiego, Legionów, Akacjowej, ks. Reca, ks. Marszałka, Białych Klonów oraz Chyszowskiej.

O nowych zasadach poruszania się, będzie informowało oznakowanie poziome – w postaci piktogramów P-27 „kierunek i tor ruchu roweru”, znaki pionowe informacyjne D-3 „droga jednokierunkowa” oraz zakazu B-2 „zakaz wjazdu” z tabliczkami T-22 z napisem „nie dotyczy rowerów” umieszczonymi pod znakami.

- Ulicami z kontraruchem rowerowym cykliści poruszają się w zasadzie tak jak ulicami, na których ruch odbywa się w obu kierunkach – tłumaczy Artur Michałek, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie. – Jeździmy możliwie najbliżej prawej krawędzi jezdni, zgodnie z zasadami ruchu prawostronnego, z zachowaniem szczególnej ostrożności, zwłaszcza na skrzyżowaniach. Należy pamiętać, iż rowerzyści w tym przypadku nie są tak uprzywilejowani jak na typowych ścieżkach rowerowych.

Kontraruchy są bardzo popularne w krajach Europy Zachodniej. W Belgii są wręcz obowiązkowe na wszystkich jezdniach, które mają powyżej trzech metrów szerokości. W Polsce liderem w zakresie tego typu rozwiązań jest Gdańsk z kontraruchami na ponad 150 ulicach, choć pierwszy był Poznań, gdzie dwukierunkowy ruch rowerowy na jednokierunkowej jezdni wprowadzono już 27 lat temu.

Wprowadzanie pilotażowego programu oznakowania dla rowerzystów zakończy się 11 lipca. Zarząd Dróg i Komunikacji prosi wszystkich uczestników ruchu drogowego o zwracanie szczególnej uwagi na nową organizację ruchu drogowego i zastosowane oznakowanie.

 

06.07.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |