PWSZ z nową energią

 Zacieśnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, komercjalizacja bazy sportowej uczelni, uruchomienie Centrum Transferu Technologii, tegoroczny nabór i nowości w ofercie dydaktycznej oraz przedstawienie nowych władz rektorskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – m.in. te tematy zdominowały pierwsze spotkanie prasowe z przedstawicielami lokalnych i regionalnych mediów.

 

W konferencji prasowej zorganizowanej przez PWSZ w Tarnowie wzięli udział: Rektor PWSZ, dr hab. Małgorzata Kołpa, Prorektor ds Studenckich i dydaktyki, dr Małgorzata Martowicz, dr hab. Rafał Kurczab, który niebawem obejmie funkcję Prorektora ds Nauki i rozwoju oraz mgr Wojciech Nowak, którego zadaniem będzie koordynacja komercyjnego wykorzystywania obiektów sportowych Uczelni.

Uczelnia to Tarnów, a Tarnów to uczelnia, musimy zacieśniać współpracę, bo na dobrych relacjach skorzystać mogą wszyscy: studenci i społeczność akademicka oraz mieszkańcy naszego miasta i regionu – mówiła prof. Małgorzata Kołpa. – Naszym celem jest dynamiczny rozwój i przyspieszenie starań o wymarzoną przez nas Akademię Tarnowską. Liczne przykłady ośrodków podobnej wielkości, które odwiedziłam w wielu krajach Europy pokazują, że niewielkie miasta mogą, a nawet muszą opierać swój rozwój na potencjale środowiska akademickiego. Liczę, że przy Państwa wsparciu, mając do dyspozycja wspaniały zespół pracowników jakim dysponuje nasza PWSZ jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dużo.

Prorektor dr Małgorzata Martowicz wyjaśniła, że decyzje co do organizacji przyszłego roku akademickiego jeszcze nie zapadły. – Najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych studentów oraz pracowników. Czekamy zatem na rozwój wypadków i ministerialne rekomendacje. Bez względu na rozwój wypadków będziemy doskonale przygotowani, czy to do nauki zdalnej, czy to do powrotu studentów w nasze mury – wyjaśniała. – Trwa nabór, który w tym roku – z wiadomych względów – zakończymy dopiero 18 sierpnia. Oczywiście w miarę wolnych miejsc przeprowadzimy także rekrutację uzupełniającą.

Konferencja prasowa była okazją do zaprezentowania nowego Prorektora ds Nauki i rozwoju. Funkcję tę piastować będzie dotychczasowy szef Działu Badań Naukowych, dr hab. Rafał Kurczab. Profesor Kurczab jest nie tylko pierwszym profesorem uczelni, który skończył studia pierwszego stopnia w Tarnowie, ale także pierwszym absolwentem PWSZ, który będzie Prorektorem.

Mam nadzieję, że wraz z uruchomieniem Centrum Transferu Technologii rozpoczniemy nowy rozdział w współpracy z otoczeniem gospodarczo-biznesowym. Dydaktyczny charakter wyższych szkół zawodowych zamykał nam dotąd drogę do wielu wspólnych badań, czy projektów. CTT daje możliwość realnego działania i pełnego wykorzystania potencjału naszej Uczelni. Myślę tu przede wszystkim o ludziach, ale także o sprzęcie, bo w tym względzie także nie mamy się czego wstydzić – przekonywał prof. Kurczab.

Powody do zadowolenia mogą mieć tarnowianie i mieszkańcy regionu. Już niebawem obiekty sportowe uczelni będą mogły być przez nich wykorzystywane w stopniu dotąd niespotykanym. – Sytuacja epidemiczna nieco krzyżuje nam szyki, ale bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby, jak tylko będziemy pewni co do bezpieczeństwa, zaprosić tarnowian do korzystania z naszej pływalni, czy hali sportowej – mówił mgr Wojciech Nowak, którego zadaniem będzie koordynowanie działań w zakresie komercjalizacji obiektów Wydziału Ochrony Zdrowia.

Zapraszam wszystkich do współpracy. Tak, jak mówiłam w trakcie spotkań przedwyborczych – moje drzwi stoją otworem dla wszystkich studentów, dla wszystkich pracowników, dla wszystkich osób spoza Uczelni, którzy chcą wraz z nami budować przyszłość PWSZ, a zarazem przyszłość Tarnowa – zakończyła Rektor Małgorzata Kołpa.

 

08.07.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |