Urząd wprowadza ograniczenia

 Już nie tylko przy ulicy Mickiewicza, ale we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Tarnowa wprowadzone zostały ograniczenia. Wizytę w urzędzie należy ustalić telefonicznie i tylko wtedy, gdy jest ona bezwzględnie konieczna. Najlepiej jednak kontaktować się za pośrednictwem korespondencji.

 

W Urzędzie Miasta Tarnowa wprowadza się od dziś ograniczenia polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Wprowadzane ograniczenia mają charakter prewencyjny, a ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i urzędników. Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu nie jest w żaden sposób zagrożone. Zgodnie z zarządzeniem podpisanym przez zastępcę prezydenta Tarnowa Agnieszkę Kawę, liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu Urzędu Miasta Tarnowa nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku dzieci do ukończenia 13. roku życia, osób z orzeczeniami o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego, interesantów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą się poruszać samodzielnie, osób o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie oraz wymagających pomocy tłumacza.

Wizyta interesanta w Urzędzie Miasta Tarnowa wymaga uprzedniego ustalenia jej terminu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli wizyta nie jest konieczna, warto odłożyć ją w czasie. Osoby przebywające w budynku Urzędu Miasta Tarnowa i obsługujący je pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa.

Wszelka korespondencja do Gminy Miasta Tarnowa, Urzędu Miasta Tarnowa oraz Rady Miejskiej w Tarnowie powinna być kierowana: za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, za pośrednictwem poczty elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, poprzez nadanie w placówce pocztowej lub osobiście poprzez złożenie korespondencji nie wymagającej potwierdzenia wpływu do skrzynek zlokalizowanych w budynkach przy ul. Nowej 3 (sprawy dotyczące operatów geodezyjnych) i Nowej 4 (pozostałe sprawy).

Treść zarządzenia wraz z wykazem telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej dostępna jest: Zarządzenie nr 371/2020 ws. wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez UMT

 

31.07.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |