Ruszyło Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości

 

 W Tarnowie rozpoczęło działalność Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości. Ma to być miejsce wsparcia dla biznesu, a koordynatorem działań będzie Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa.

 

Od poniedziałku, 14 września, w budynku przy ulicy Wałowej 10 otwarte zostało Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości. Jego koordynatorem będzie Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, a w części dotyczącej instytucji otoczenia biznesu – Tarnowski Klaster Przemysłowy.
Ideą projektu jest stworzenie nowoczesnego miejsca, ulokowanego w centrum miasta, w którym każdy przedsiębiorca lub potencjalny inwestor mógłby skorzystać z szeregu usług związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej.
Docelowo w działalność TCP będą zaangażowane podmioty, które związane są z szeroko pojętym wsparciem dla biznesu, a realizacja zadań związana będzie m.in. z obsługą przedsiębiorców i inwestorów, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), doradztwem dotyczącym możliwości ubiegania się o środki europejskie na prowadzenie biznesu, doradztwem w zakresie ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców, wsparciem przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na uruchomienie oraz rozwój działalności gospodarczej, prowadzeniem strefy coworkingowej, prowadzeniem punktu informacyjnego dotyczącego Polskiej Strefy Inwestycji oraz doradztwem w zakresie współpracy międzynarodowej, transferu technologii, nowych trendów gospodarczych i wymiany doświadczeń.
W Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości działać będą: Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, Strefa Przedsiębiorcy DESK, Klaster Przemysłowy, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Krakowski Park Technologiczny. Partnerem TCP jest Krajowa Izba Gospodarcza.

 

14.09.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |