Pomoc prawna dla mieszkańców powiatu

 Starostwo Powiatowe w Tarnowie zachęca mieszkańców powiatu tarnowskiego do korzystania z darmowej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych w każdej gminie powiatu. Adwokaci lub radcy prawni udzielają pomocy prawnej 2-3 razy w tygodniu.

 

Mieszkańcy każdej z gmin powiatu tarnowskiego mogą korzystać z darmowych porad prawnych, do czego zachęca Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Jedynym warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie pisemnego oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie wypełnia się u adwokata lub radcy prawnego w wybranej przez siebie gminie. Nie obowiązuje właściwość terytorialna według miejsca zamieszkania, każdy uprawiony mieszkaniec może uzyskać pomoc prawną w dowolnym wybranym przez siebie punkcie w powiecie tarnowskim. Zgłoszeń dokonuje się telefoniczne w Wydziale Rozwoju Powiatu pod numerem telefonu +48 14 68 83 327 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie). Istnieje również możliwość rejestracji internetowej - https://np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski.

Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych w powiecie tarnowskim, zobowiązane są do przestrzegania reguł bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W przypadku nie dostosowania się do wytycznych, adwokat lub radca prawny w trosce o własne zdrowie i bezpieczeństwo może odmówić udzielenia pomocy prawnej.

 

15.09.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |