Sytuacja epidemiologiczna w Tarnowie

 Od jutra, w związku z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem,  w Tarnowie obowiązywać będzie tzw. strefa czerwona. Obecnie w mieście zdiagnozowanych jest 185 osób z SARS-CoV-2, na kwarantannie przebywa  509 osób.

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnowie, od początku epidemii wśród mieszkańców miasta stwierdzono 297 przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych, 112 chorych wyzdrowiało. Obecnie w mieście zdiagnozowanych jest 185 osób z SARS-CoV-2. Według stanu na 16 października kwarantannie poddanych jest 509 osób. W Małopolsce działa 26 punktów, gdzie mogą się udać do pobrania wymazu osoby, które otrzymały zlecenie wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Test taki mogą wykonać osoby, które wyjeżdżają do sanatorium (nie wcześniej niż sześć dni przed terminem rozpoczęcia leczenia), które uzyskały elektroniczne zlecenie wykonania testów w związku z podejrzeniem zarażania koronawirusem , skierowane na test przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykaz punktów wymazowych znajdujących się w Tarnowie i regionie tarnowskim sprawdzić można na stronie: https://drive.google.com/file/d/1SOaFFSUc76FHPUQV6aUzMMtu_mPG9UOL/view

Aktualny wykaz wszystkich punktów wymazowych w województwie małopolskim znajduje się na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/punkty-wymazowe-dla-osob-ktore-musza-wykonac-test-w-kierunku-covid-19,383.html

Tarnowskie placówki służby zdrowia przyjmują pacjentów, jednak w dalszym ciągu należy stosować się do zasad, związanych z epidemią. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów - sposób realizacji wizytw podmiotach leczniczych świadczących usługi zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, odbywają się głównie w ramach teleporady. Tym samym rejestracja do przychodni realizowana jest wyłącznie droga telefoniczną lub drogą elektroniczną (e-mailową). Zarejestrowany pacjent może skorzystać z teleporady, natomiast konieczne wizyty w przychodni mogą odbyć się tylko po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem i ustaleniu godziny wizyty pacjenta w przychodni. Drogą teleporady można również uzyskać receptę na leki lub zwolnienie lekarskie z pracy. .

16.10.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |