Medal od węgierskiej Polonii

Obchodzące w tym roku jubileusz pięćdziesięciolecia działalności Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech uhonorowało Adama Bartosza, dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie medalem 50 - lecia PSK.

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema powołane zostało staraniem Polaków mieszkających na Węgrzech w trudnych latach, gdy Węgrzy leczyli rany po krwawym stłumieniu wyzwoleńczego zrywu w 1956 roku. Utworzyli je potomkowie polskich emigrantów z XIX i XX wieku oraz pozostali po II wojnie światowej uchodźcy. Obrali sobie jako patrona generała Józefa Bema, postać którą łączy nasze narody. Aktywność PSK koncentrowała się na podtrzymywaniu polskości, działalności kulturalnej i umacnianiu przyjaźni polsko – węgierskiej. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych Polacy mieszkający na Węgrzech uzyskali status mniejszości narodowej.

Świętujące jubileusz pięćdziesięciolecia działalności Stowarzyszenie uhonorowało okolicznościowym medalem Adama Bartosza, dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Tarnowskie Muzeum Okręgowe swoją pierwszą wystawę zagraniczną zorganizowało w 1976 roku właśnie przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Kulturalnym na Węgrzech, gdy w Kiskores zaprezentowano „Malowaną Wieś” – Zalipie. Wtedy też Muzeum wydało swój pierwszy kolorowy katalog wystawy.

Później zrealizowano wiele wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, pośród których szczególnie zapadły w pamięci wydarzenia związane z postacią gen. Józefa Bema i wystawa fragmentów Panoramy Siedmiogrodzkiej w Budapeszcie.
13.11.2008
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |