Najpiękniejsze książki BWA

 Wśród 187 książek nominowanych do nagród i wyróżnień w konkursie Najpiękniejsza Książka Roku 2019 organizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, znalazły się dwa wydawnictwa tarnowskiego BWA. Rozstrzygnięcie konkursu, z powodu pandemii, nastąpi w przyszłym roku.

 

Jubileuszowy 60. Konkurs PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2019 nie ma  szczęścia. Ograniczone, z powodu pandemii, prace jury, rezygnacja z  pierwszej w historii wyjazdowej sesji Sądu Konkursowego, która miała odbyć się w katowickiej ASP, odwołane Warszawskie Targi Książki, gdzie zwyczajowo następuje ogłoszenie wyników, przesunięty termin nadsyłania książek – wszystko to sprawiło, że   dopiero teraz stopniowo ogłaszane są nominacje.

Na tegoroczny konkurs osiemdziesięciu czterech wydawców przysłało sto osiemdziesiąt siedem książek. Wśród nich znalazły się dwa wydawnictwa, tarnowskiego Biuro Wystaw Artystycznych. Pierwsze z nich to „Tomasz Kręcicki. Książka”, album projektu Agaty Biskup, pod redakcją Wojciecha Szymańskiego, wydany we współpracy z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, przy wsparciu Województwa Małopolskiego.

Druga pozycja to „Wybrane prace fotograficzne, dokumentujące działania, interwencje i obserwacje Krzysztofa Maniaka w Tuchowie i okolicach; w latach 2013-2019; pod redakcją Sebastiana Cichockiego”, album projektu Kai Gliwy, pod redakcją Sebastiana Cichockiego. - Do konkursu zgłosiliśmy dwa wydawnictwa przygotowane przez nas w ubiegłym 2019 roku, oba zostały zauważone przez jury konkursu i nominowane do finału 60. Konkursu Najpiękniejsze Książki Roku 2019. Jest nam niezwykle miło, że książki firmowane logo BWA Tarnów zyskały uznanie w oczach profesjonalistów. Obie książki to albumy małopolskich artystów. Książka Krzysztofa Maniaka – artysty z Tuchowa, mocno związanego z tarnowskim środowiskiem - powstała w ramach stypendium przyznanego artyście prze Miasto Tarnów – mówi Ewa Łączyńska-Widz, szefowa tarnowskiego BWA.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi na Warszawskich Targach Książki w przyszłym roku. Konkurs jest formą promocji polskiej książki za granicą, a publikacje w nim nagrodzone i wyróżnione biorą udział w prestiżowych międzynarodowych konkursach: Best Book Design from all over the World w Lipsku oraz w wystawie Buchkunst International odbywającej się podczas Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie.

20.10.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |