Pieniądze na most w Ostrowie

 Powiat tarnowski otrzyma 4 miliony złotych z budżetu państwa na realizację I etapu remontu mostu w Ostrowie. Wojewoda małopolski właśnie podpisał umowę potwierdzającą przyznanie powiatowi dotacji.

 

Na realizację I etapu remontu mostu w Ostrowie z budżetu państwa zostanie przeznaczona kwota czterech milinów złotych. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita właśnie podpisał umowę potwierdzającą przyznanie dotacji powiatowi tarnowskiemu. - Zły stan mostu zmusił lokalne władze do zamknięcia tej przeprawy. W trosce o dobro Mieszkańców tego regionu Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie włączył się w działania, które dzisiaj przynoszą wymierne korzyści. Powiat tarnowski wzbogaci się o piękny i przede wszystkim funkcjonalny obiekt. Życzę, aby inwestycję udało się jak najszybciej zrealizować – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Na inwestycję składa się remont drogi powiatowej nr 1346K oraz remont mostu w miejscowości Ostrów. Zawarta umowa obejmuje dofinansowanie m.in. opracowania projektu tymczasowej konstrukcji i rozbiórki mostu, a także prac związanych z budową tymczasowego rurociągu oraz przełożeniem sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Koszt zadania realizowanego w 2020 roku wynosi ponad 7,4 mln złotych.

22.10.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |