Wyrównanie zasiłku

 Jeśli pracodawca obniżył etat lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia w związku z tarczą antykryzysową i z tego powodu pracownik otrzymał niższy zasiłek, teraz możne go przeliczyć. Przepisy, które to umożliwiają, weszły w życie w październiku.

 

W trakcie pandemii wielu pracowników pobierało zasiłki za opiekę nad dziećmi lub chorobowe. W tym samym czasie pracodawcy korzystali z rozwiązań tarczy antykryzysowej, zmniejszając pracownikom np. wymiar etatu, co miało wpływ na  wynagrodzenia. A niższe pensje to automatycznie niższe zasiłki: opiekuńcze, chorobowe i macierzyńskie.

W październiku weszły w życie przepisy, które umożliwiają wyrównanie obniżonego zasiłku. Zasiłki można teraz na nowo przeliczyć w oparciu o wynagrodzenie, które było ustalone przed zmianą czasu pracy. Świadczenie będzie policzone tak, jak wcześniejsze – sprzed zmniejszenia etatu. Dotyczy to osób, którym pracodawca, zgodnie z tarczą antykryzysową, obniżył wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia w czasie pobierania zasiłku. Przeliczenie jest możliwe, jeśli między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy, albo gdy była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe. Żeby otrzymać wyrównanie świadczenia, trzeba złożyć wniosek u płatnika zasiłku. Jeśli wypłaca go pracodawca, to jemu należy przekazać wniosek. Pozostałe osoby dostarczają go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma sformalizowanego wzoru. Wystarczy napisać prośbę o przeliczenie wcześniej wypłaconego zasiłku, który był mniejszy z powodu obniżonego wymiaru czasu pracy.

Jeżeli wypłatą zasiłku zajmuje się ZUS, to wniosek można przesłać przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych. Na stronie www.zus.pl jest instrukcja, jak to zrobić przy pomocy formularza ZAS-58. ZUS poprosi pracodawcę o potwierdzenie, że zmniejszono etat na podstawie ustawy o COVID-19. Wniosek można także złożyć u swojego  pracodawcy, który powinien jak najszybciej przekazać go do ZUS razem z informacją, że obniżenie etatu było z powodu pandemii. Pracodawca może również skorzystać z formularza ZAS-58 na PUE ZUS, dołączając do niego skan wniosku.

23.10.2020
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |