Mniej „kopciuchów”

 Około 500 kopcących pieców udało się zlikwidować w ubiegłym roku w Tarnowie. Większość wymieniono dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i budżetu miasta, część w ramach programu „Czyste powietrze” i w dzięki przyłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej MPEC. Wszystko to przekłada się na systematyczną poprawę jakości powietrza.

 

Rok 2020 był w Tarnowie rekordowym pod względem liczby likwidacji palenisk na paliwo stałe. - Pozbyliśmy się z miasta około 500 „kopciuchów” – mówi Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.
Na około 500 wymienionych pieców, głównie węglowych, 412 wymieniono dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i budżetu Tarnowa, około 20 w ramach programu „Czyste powietrze”, kilkadziesiąt pieców mogło zniknąć poprzez przyłączanie budynków do sieci ciepłowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz indywidualne działania mieszkańców.
- W roku ubiegłym znacznie wzrosło zainteresowanie mieszkańców zmianą ogrzewania na ekologiczne – podkreśla Marek Kaczanowski. - Myślę, że w dużej mierze skłania ich do tego przykład tych, którzy już skorzystali z pomocy i zmienili ogrzewanie na nieuciążliwe dla środowiska. Okazuje się, że ekologiczne ogrzewanie nie musi być droższe od tradycyjnego, węglowego, zwłaszcza jeżeli mamy właściwie ocieplony dom, a korzyści są dwustronne: dla mieszkańców i dla środowiska. Również duże jest zainteresowanie instalacją odnawialnych źródeł energii – ogniw fotowoltaicznych, które miasto dofinansowuje do kwoty 6 tys. zł. W ostatnich latach spada natomiast liczba mieszkańców chcących zamontować panele słoneczne do ogrzewania wody – dodaje dyrektor.
Łącznie od 2005 do 2020 roku z dofinansowania miasta do zmiany systemu ogrzewania skorzystało 1259 osób, co poskutkowało likwidacją 1838 palenisk węglowych. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 8 mln 585 tys. zł.
W latach 2011-2020 z dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych skorzystało 181 osób. Miasto dofinansowało budowę 723,55 m kw. powierzchni paneli słonecznych na łączną kwotę 717 tys. 633 zł.
Od 2019 roku miasto przekazuje również dotację do ogniw fotowoltaicznych. Z dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych skorzystało 90 osób, samorząd dofinansował budowę paneli fotowoltaicznych o mocy 415,085 kW na łączną kwotę 522 tys. 450zł.
Do końca roku 2020 rozliczono zakup i montaż 584 źródeł ciepła (21 podłączeń do sieci ciepłowniczej i 563 kotłów gazowych) za ponad 7 mln zł. Wraz inwestycjami będącymi w trakcie realizacji zaangażowane łączne wydatki na ten cel wynoszą blisko 7,5 mln zł.
Wszystkie te działania skutkują systematyczną poprawą jakości powietrza w Tarnowie. Według jeszcze niepełnych ubiegłorocznych danych ze stacji monitoringu powietrza WIOŚ, zmniejszyło się średnioroczne stężenie pyłów zawieszonych, spada stężenie groźnego benzo(a)pirenu, a także systematycznie maleje przekraczanie dobowych norm pyłu PM10 - na stacji pomiarowej przy ul. Bitwy o Wał Pomorski wyniosło 18 i jest znacznie niższe od dopuszczalnych 35, na stacji przy ul. Sitki wyniosło 45 – najmniej w ostatnich kilkunastu latach.
- Niestety w tym roku kończymy unijny program pomocowy RPO 4.4.2, który charakteryzował się bardzo korzystnym dofinansowaniem, nawet do 14 tys. zł, i na razie nie znajdujemy podobnego – mówi dyrektor Kaczanowski. - W 2021 roku jesteśmy zobowiązani do współdziałania z WFOŚiGW w Krakowie przy realizacji programu rządowego „Czyste powietrze”- po podpisaniu stosownego porozumienia będziemy informować mieszkańców o warunkach korzystania z pomocy w ramach tego programu i o tym, gdzie będzie można uzyskać dofinansowanie również na termomodernizację budynku czy zainstalowanie pompy ciepła.

13.01.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |