Tarnowska fuzja

 Proces łączenia trwał półtora roku i wreszcie stało się – Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przejęła Małopolski Rynek Hurtowy.  W konferencji prasowej poświęconej połączeniu udział wzięli przedstawiciele Województwa Małopolskiego, parlamentarzyści i prezesi. Ogłoszono sukces.

 

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przejęła Małopolski Rynek Hurtowy. W spotkaniu poświęconym procesowi połączenia wzięli udział: Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego, Marta Malec-Lech i Iwona Gibas z zarządu województwa, parlamentarzyści, prezes TARR Sławomir Pater i wiceprezes Tomasz Całka. Pomysł połączenia TARR z MRH został przedstawiony Zarządowi Województwa Małopolskiego w czerwcu 2019 roku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej TARR, dziś już nieżyjącego Antoniego Barwacza i zarząd spółki. – Projekt połączenia był tak interesującym projektem, że od razu uzyskał zielone światło – mówi marszałek Witold Kozłowski. Korzyści wynikające z takiego połączenia to przede wszystkim ochrona interesów akcjonariuszy MHR, w tym Skarbu Państwa i Województwa Małopolskiego oraz ochrona interesów pracowników i wszystkich osób związanych ze spółką. Jak zaznacza prezes TARR, działania zmierzające do połączenia z MHR, który od stycznia 2019 roku był w likwidacji, były realizowane równolegle z wdrażaniem strategii Rozwoju TARR na lata 2019-2023. Strategię przygotowano w związku z koniecznością poprawy sytuacji finansowej. – Połączenie spółek umożliwi realizację strategicznych celów TARR - powstanie w TARR Centrum Rozwoju Regionelnego oraz stworzenie Centrum obrotu rolno-spożywczego i produkcji ekologicznej, z wykorzystaniem przejętych przez TARR aktywów MHR – mówi prezes Pater. Marta Malec-Lech z zarządu województwa zapewnia, że od początku kibicowała procesowi łączenia spółek. – Cieszę się, że połączenie zakończyło się sukcesem. Dzięki temu majątek MHR nadal pozostaje w gestii akcjonariuszy, którzy wraz z połączeniem zostali akcjonariuszami TARR, i będzie mógł być wykorzystany do rozwoju i realizacji misji TARR, którą jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Marta Malec-Lech.

- Po bardzo intensywnym roku 2020, spółkę czeka jeszcze intensywniejszy rok 2021 – mówi z kolei wiceprezes TARR Tomasz Całka – Naszym zadaniem będzie wdrożenie połączenia, scalenie obu spółek, konsolidacja bilansów, a także realizacja założeń strategii spółki oraz biznesplanu, przygotowanego w związku z łączeniem TARR i MHR. W 2021 roku planujemy przystosować oba budynki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim opracować koncepcję całościowego zagospodarowania terenów po MHR wraz z przygotowaniem projektu budowlanego z prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz samą budowę hali o powierzchni 1000m2 na jednej z działek po MHR.

Przy okazji spotkania do użytku oficjalnie oddano windę, która wreszcie pojawiła się w siedzibie TARR przy ulicy Szujskiego.

13.01.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |