Rozliczenie z ZUS

 W Małopolsce ponad 241 tysięcy płatników składek otrzymało rozliczenie swoich ubiegłorocznych wpłat.  Przeszło połowa z nich miała nadpłatę. Informacje zostały zamieszczone na Platformie Usług Elektronicznych, tylko nieliczni klienci otrzymali informację w wersji papierowej.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował dla płatników składek rozlicznia za ubiegły rok. W Krakowie rozliczenie trafiło do 123,7 tys. płatników składek. W sądeckiej placówce do 51,8 tys., w chrzanowskiej do 26 tys., zaś w tarnowskiej do 29,9 tys. płatników. Nadpłatę na koniec roku miała ponad połowa z nich – 121 tysięcy. Rozliczenie na „zero” otrzymało w województwie 82,6 tys. przedsiębiorców. Natomiast 37,8 tys. płatników w regionie zakończyło rok z różnej wysokości zadłużeniem.

Odmiennie niż w latach poprzednich, informacje roczne zostały przekazane drogą elektroniczną na PUE. Papierowy list od ZUS otrzymali nieliczni klienci z nadpłatami na kontach, którzy jeszcze nie mają dostępu przez internet.

Każdy przedsiębiorca z otrzymanej informacji może się dowiedzieć, w jakiej wysokości przekazał do ZUS wpłaty w ubiegłym roku na swój indywidualny rachunek (NRS) i jakie należności zostały z nich rozliczone. Ponadto przedsiębiorca sprawdzi, czy jego konto jest rozliczone na tzw. zero, czy też występuje nadpłata lub niedopłata.

Ważne, aby każdy płatnik składek, który otrzyma elektroniczną korespondencję z ZUS dokładnie ją przeczytał. Może się w niej pojawić choćby informacja o nawet groszowej czy kilkugroszowej niedopłacie lub nadpłacie. Przedsiębiorcy powinni otrzymany wykaz wpłat z 2020 r. zestawić ze swoimi księgami finansowymi. Jest to podstawa aby zweryfikować, czy sytuacja przedstawiona przez ZUS zgadza się z tą, którą mają po swojej stronie.

Przy niewielkich kwotach niedopłaty lub nadpłaty można je skorygować, pomniejszając lub powiększając najbliższą płatność. Przy wyższych zaległościach trzeba pamiętać o konieczności doliczenia odsetek, do czego pomocny jest kalkulator na stronie zus.pl. Jeżeli przedsiębiorca nie może jednorazowo spłacić zaległości, to warto zawrzeć układ ratalny. Wtedy wstrzymane jest naliczanie odsetek za zwłokę.

Możliwość przedstawienia przedsiębiorcom stanu bieżących rozliczeń składkowych to efekt uruchomienia e-składki, czyli indywidualnych numerów rachunków składkowych dla każdego płatnika. Dziś przedsiębiorca zamiast trzech lub czterech przelewów dokonuje tylko jednej płatności, a ZUS sam księguje wpłatę na poszczególne fundusze i ubezpieczenia. Informacja o stanie rozliczeń z ZUS jest przesyłana przedsiębiorcom każdego roku, ale od tego roku elektronicznie - na PUE.

 

 

15.01.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |