ŚDS funkcjonują mimo pandemii

 W Tarnowie funkcjonują dwa środowiskowe domy samopomocy, w których wsparcie mogą uzyskać osoby wymagające opieki. Obydwa, mimo pandemii, świadczą usługi, choć w pełnym reżimie sanitarnym. W jednym z nich wciąż jeszcze są miejsca.

 

Pomimo pandemii ośrodki wsparcia na terenie Tarnowa wciąż świadczą usługi dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W domach samopomocy panuje pełen reżim sanitarny, przez co spotkania odbywają się głównie na odległość. Prowadzony jest jednak dyżur pracownika, który po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, przeprowadza indywidualne spotkania z uczestnikami. Prowadzone są również zajęcia grupowe dla nie więcej niż 5 osób przebywających jednocześnie na terenie placówki. W Tarnowie funkcjonują dwa środowiskowe domy samopomocy – ŚDS im. św. Kingi przy Al. M.B. Fatimskiej oraz ŚDS „Zielona Przystań” przy ul. Piotra Skargi, które realizują zadania publiczne na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa. Podstawowymi formami pracy w placówkach są m.in. trening funkcjonowania w życiu codziennym, rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalnych i społecznych, trening kulinarny, budżetowy, terapia ruchowa i wiele innych. Na podstawie wstępnej diagnozy opracowywany jest indywidualny plan postępowania dostosowany do indywidualnych możliwości uczestnika. W efekcie zwiększają swoją samodzielność w wykonywaniu codziennych czynności, uczą się zaspakajania swoich potrzeb, poprawiają kondycję fizyczną i rozwijają swoje zainteresowania. Pracują także nad tym jak kontrolować swoje emocje oraz jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Z usług świadczonych w ŚDS mogą korzystać osoby przewlekle psychicznie chore, osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby z różnymi postaciami otępienia, demencją starczą, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, zaburzeniami osobowości i zachowania, zaburzeniami adaptacyjnymi oraz organiczną zmianą nastrojów lub wykazują inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

W „Zielonej Przystani” są jeszcze miejsca. Informacje na temat działalności placówki oraz możliwości uzyskania skierowania czy wymaganych dokumentach można uzyskać w ŚDS, www.sdszp.pl, tel. 570 902 919, e-mail: biuro@sdszp.pl lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym, ul. Goldhammera 3, tel. (14) 688-25-83, (14) 688-25-31 lub stronie internetowej MOPS.

18.02.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |