Zakliczyn w obronie papieża

 Rada Miejska w Zakliczynie przyjęła jednogłośnie rezolucję w obronie papieża Jana Pawła II. Papież Polak jest honorowym obywatelem gminy i oficjalnym patronem Ziemi Zakliczyńskiej. W rezolucji radni wyrazili stanowczy sprzeciw wobec nasilających się ataków na osobę papieża.

 

Mieszkańcom gminy i miasta Zakliczyn od wielu lat bliska jest osoba i nauczanie świętego Jana Pawła II. Papież Polak jest honorowym obywatelem gminy i oficjalnym patronem Ziemi Zakliczyńskiej. Dlatego tamtejsi samorządowcy wyrazili w specjalnej rezolucji oburzenie z aktów profanacji miejsc związanych z papieżem i ataków na Ojca Świętego. – Ta rezolucja ma charakter przede wszystkim symboliczny, aby pokazać przywiązanie do wartości chrześcijańskich i osoby Świętego Jana Pawła II, który jest niezwykle bliski mieszkańcom Ziemi Zakliczyńskiej. Wszyscy Polacy ogromnie wiele zawdzięczamy naszemu papieżowi. Bez niego nie byłoby wolnej Polski, nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Dlatego nie możemy dalej biernie patrzeć na dokonujące się akty profanacji – mówi burmistrz Zakliczyna  Dawid Chrobak. W rezolucji, przyjętej jednogłośnie przez Radę Miejską w Zakliczynie  wskazano, że w związku z pojawiającymi się atakami na świętego Jana Pawła II, który od 2017 roku jest patronem Zakliczyna i Ziemi Zakliczyńskiej, radni wyrażają stanowczy sprzeciw wobec nasilających się aktów mających na celu zniesławić Jego osobę. - Jesteśmy zobowiązani do tego, by stać na straży dobrego imienia naszego Świętego Patrona, ponieważ dla mieszkańców Miasta i Gminy Zakliczyn pontyfikat Świętego Jana Pawła II miał wyjątkowe znaczenie. Jesteśmy dumni, że już w 1992 roku użyczył swojego Imienia Samarytańskiemu Towarzystwu w Zakliczynie, które prowadzi Dom Pogodnej Jesieni, wspierał powstanie i działalność Ośrodka Duszpasterstwa prowadzonego przez Ojców Dominikanów w Jamnej, a przede wszystkim, że przyjął Honorowe Obywatelstwo Gminy Zakliczyn, nadane Mu uchwałą Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 28 sierpnia 1997 roku – czytamy w rezolucji. W dalszej części podkreślono, że święty Jan Paweł II stał się powszechnie uznanym autorytetem dzięki spójności własnego życia z wartościami, które wyznawał i o których całym swoim życiem świadczył. Wielokrotnie miał odwagę podejmowania działań przełomowych, zawsze budując jedność i zasypując historyczne podziały. Podobną rezolucję – w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II – przyjął wcześniej Sejmik Województwa Małopolskiego.

 

01.04.2021
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |