Nowe leki refundowane

 Od 1 kwietnia zacznie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Lista obejmuje 33 nowe terapie, w tym 7 we wskazaniach onkologicznych i 26 w pozostałych. Postawiono też na leki polskie, co pozwoli obniżyć odpłatność w aptece.

 

Od 1 kwietnia pacjenci uzyskają dostęp do refundacji nowych, 33 terapii. - To druga lista w tym roku, ale pierwsza tak bogata. Pobiliśmy rekord. Mamy 33 nowe terapie – mówiła minister zdrowia Izabela Leszczyna podczas konferencji prasowej. Terapie dotyczą m.in.: ginekologii, onkologii ginekologicznej, kardiologii i chorób rzadkich. W sumie refundowanych będzie 7 terapii we wskazaniach onkologicznych i 26 we wskazaniach nieonkologicznych, w tym 8 we wskazaniach dla chorób rzadkich.

W zakresie chorób rzadkich nastąpi:

- zmiana zapisów programu lekowego SMA w zakresie terapii genowej Zolgensma,

- rozszerzenie dostępu do szczepionki przeciw RSV, dla dzieci chorych:

- na SMA do 2 roku życia,

- na mukowiscydozę do 1 roku życia.

- kompleksowe podejście do leczenia miastenii - objęcie refundacją efgartigimodu alfa, rytuksymabu, mykofenolanu mofetylu,

- objęcie refundacją olipudazy alfa w leczeniu chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy – technologia o wysokim poziomie innowacyjności (TLI) finansowana
z Funduszu Medycznego.

Dla kobiet w onkologii ginekologicznej i ginekologii refundacja obejmuje:

- pembrolizumab w leczeniu chorych na raka szyjki macicy,

- relugolix, estradiol  i norethisteron w leczeniu pacjentek z mięśniakami macicy,

- rozszerzenie wskazań do zastosowania olaparybu  w leczeniu chorych na nawrotowego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej bez mutacji w genach BRCA 1/2.

Z kolei w kardiologii nastąpi:

- rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla ezetymibu, ezetymibu w skojarzeniu z atorwastatyną w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca,

- zmiana w programie lekowym obejmująca leczenie pacjentów pediatrycznych i rozszerzenie wskazań dla dorosłych z zaburzeniami lipidowymi,

- rozszerzenie wskazań kardiologicznych do stosowania empagliflozyny u chorych
z niewydolnością serca.

Ministerstwo postawiło przede wszystkim polskie leki, przygotowując dwie listy. Pierwsza to leki wytwarzane w Polsce albo leki, do których wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną na terenie kraju, a druga to leki wytwarzane w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce. Na pierwszej liście jest 7 polskich producentów, 84 substancje czynne i 329 produktów o indywidualnych kodach GTIN. Natomiast na drugiej - 3 polskich producentów, 11 substancji czynnych i 24 produkty. Takie rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie odpłatności za lek refundowany w aptece:

- 10% - jeśli lek jest wytwarzany w Polsce albo do jego wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną w kraju,

- 15% - jeśli lek jest wytwarzany w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w kraju.

 

 

18.03.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |