Malowana Chata

 W tym roku przypada 61. edycja organizowanego przez Muzeum Ziemi Tarnowskiej Konkursu Malowana Chata. Objazd zgłoszonych do konkursu zagród przez komisję jurorów, odbędzie się w dniach 30 maja - 1 czerwca, a uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 2 czerwca, w Domu Malarek w Zalipiu.

 

Głównym celem konkursu Malowana Chata, od dziesięcioleci organizowanego przez Muzeum Ziemi Tarnowskiej, jest podtrzymanie unikatowej w skali Europy ludowej tradycji zdobienia ścian domów i obejść gospodarczych, a także dokumentacja i archiwizacja tego zjawiska. W konkursie biorą udział twórcy z kilkunastu wsi Powiśla Dąbrowskiego,  w tym Zalipia określanego mianem Malowanej Wsi. Uczestnicy rywalizują m.in. w kategoriach nowych malatur oraz zachowania dawnych, już istniejących.

W tym roku przypada 61. edycja konkursu. Jury, zgłoszone do konkursu zagrody, oceniać będzie od 30 maja do 1 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi 2 czerwca, w Domu Malarek w Zalipiu.

W dniu ogłoszenia wyników, Stowarzyszenie Zalipiańskich Malarek w Zalipiu oraz Dom Malarek, zapraszają na festyn Zalipiańskie Pasje, który odbędzie się przed Domem Malarek.

Szczegółowe informacje na https://muzeum.tarnow.pl/aktualnosci/konkursu-malowana-chata-edycja-61-plan-wydarzenia/

28.05.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |