Dobry rok według PO

Rok spokoju i stabilizacji, czas dobrej współpracy rządu z samorządami, dobry okres dla Tarnowa i regionu – tak Urszula Augustyn, tarnowska posłanka Platformy Obywatelskiej ocenia mijający rok w polityce i samorządzie. Również rok 2009 ma upływać pod znakiem zwiększania kompetencji samorządów, zwłaszcza powiatowych i wojewódzkich. Natomiast tarnowski ZUS również już od stycznia odzyska wszystkie posiadane przed reformą kompetencje.

30 grudnia Urszula Augustyn dokonała podsumowania mijającego roku, który, zdaniem tarnowskiej posłanki Platformy Obywatelskiej, był w kraju nie tylko rokiem spokojnych rządów wyjątkowo zgodnej koalicji, ale i czasem dobrej współpracy rządu z samorządami lokalnymi, z czego wynikło sporo korzyści, również dla Tarnowa i regionu tarnowskiego.
Pokazaliśmy w ciągu mijającego roku, że można współpracować w koalicji rządowej w elegancki sposób, bez awantur, targów politycznych, za to skutecznie – podsumowuje minione 12 miesięcy Urszula Augustyn. - Inaczej, korzystniej, jest również postrzegany nasz kraj na arenie międzynarodowej, od kiedy politykę zagraniczną prowadzą Donald Tusk i Radosław Sikorski.
Zdaniem Urszuli Augustyn mijający rok to także czas spełniania wyborczych deklaracji i realizacji zapowiedzianego programu. - Wyprowadzone zostały wojska polskie z Iraku, podjęliśmy głębszą współpracę z samorządami, od 1 stycznia zwiększone zostaną jeszcze kompetencje samorządów wojewódzkich i powiatowych, kosztem wojewodów – wylicza posłanka.
Urszula Augustyn przyznaje jednak, że nie wszystkie plany zostały w 2008 roku zrealizowane. Nie udało się np. odrzucić weta prezydenta do ustaw zdrowotnych.
Również przyszły rok może być dobrym czasem dla Tarnowa i regionu, o czym świadczyć mają zapisy w budżecie państwa. - Przed napisaniem budżetu odbyło się szereg spotkań z wojewodą i zarządem województwa małopolskiego, omówiono najpilniejsze potrzeby, a każdy z posłów starał się dopilnować uwzględnienia środków finansowych na inwestycje przewidziane w swoim okręgu wyborczym – zapewnia Urszula Augustyn.
I tak – w przypadku regionu tarnowskiego - w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zabezpieczono fundusze na prace przygotowawczo – projektowe łączników autostrady A-4 w Bochni, Brzesku i Tarnowie, prace przygotowawczo – projektowe modernizacji drogi nr 75 Brzesko – Nowy Sącz oraz na prace przygotowawcze modernizacji drogi nr 73 na odcinku Szczucin – Tarnów, wraz z „podłączeniem” drogi do autostrady. Natomiast w budżecie PKP zostały zabezpieczone środki na modernizację i remonty dworców kolejowych m.in. w Brzesku i Bochni. W budżecie państwa zabezpieczono także środki w wysokości kilkunastu milionów złotych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Ponadto pod nadzorem wojewody został przygotowany międzyregionalny projekt dotyczący kompleksowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych w obrębie górnej Wisły. Obejmie on trzy województwa – śląskie, małopolskie i świętokrzyskie, w tym m.in. powiaty brzeski i dąbrowski. Dzięki temu projektowi na działania przeciwpowodziowe przeznaczonych zostanie dodatkowe 1,5 mld. złotych. - Przygotowaliśmy budżet na trudny czas, zdajemy sobie sprawę z kryzysu, ale mimo to rząd nie pomniejszych ani o złotówkę nakładów na naukę, edukację i kulturę. Po raz pierwszy na kulturę przeznaczono aż o 25% pieniędzy więcej niż w roku 2008 – mówi Urszula Augustyn.
Jednym z namacalnych dowodów dobrej współpracy rządu z samorządami są, zdaniem posłanki, obiekty sportowe powstające w ramach programu „Orlik 2012”. Do tej pory pomoc finansową w formie dotacji celowej na budowę boisk otrzymały m.in.: Tarnów, Borzęcin, Skrzyszów, Brzesko, Gnojnik, Żabno, Szerzyny, Lipnica Murowana, Łapanów, Olesno, czy Pleśna. Każda z inwestycji dotowana jest kwotą 666 tysięcy złotych. Kolejne pole współpracy to tzw. „schetynówki”. - Do tej pory nie było możliwości na w miarę sprawną i szybką renowację czy budowę dróg gminnych i powiatowych. Teraz pojawiła się idea złotówki za złotówkę. Na każdą złotówkę zainwestowaną przez gminę w remont takiej drogi, rząd odpowiada złotówką z budżetu państwa. Zainteresowanie samorządów jest ogromne, a do tej pory z sukcesem skorzystały z tej możliwości gminy: Pleśna, Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Bochnia, Szczurowa oraz Brzesko – mówi Urszula Augustyn. - Już dzisiaj wiadomo, że nie wszystkie wnioski uda się zrealizować, ale według ministra Schetyny, wszelkie pojawiające się wolne środki kierowane będą natychmiast na ten projekt.
Dla tarnowian ważną i dobrą informacją jest fakt przywrócenia tarnowskiemu oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 stycznia 2009 roku wszystkich uprawnień i kompetencji.

30.12.2008
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |