Japonia w MBP

Do końca października obejrzeć można w filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Krzyskiej fotografie Ze`efa Aleksandrowicza z podróży po Japonii w roku 1934. Wystawa wypożyczona została z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie.

Fotografie Ze`efa Aleksandrowicza obrazujące Japonię lat 30. Ubiegłego stulecia to zapis nieistniejącego już dziś świata. Ich wystawę, wypożyczoną z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie, oglądać można przez cały październik w filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Krzyskiej.

Ich autor- urodzony w Krakowie, w znanej żydowskiej rodzinie Aleksandrowiczów był fotografikiem – amatorem. W okresie międzywojennym dużo podróżował, a wszystkie swoje podróże dokumentował za pomocą aparatu fotograficznego .
To co najsilniej uderza w oglądanych dziś fotografiach, to zapis relacji międzyludzkich, umiejętność nawiązywania kontaktu i niezwykłej bliskości- pomimo wszelkich różnic i na przekór tym różnicom.
01.10.2008
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |