Pieniądze dla SOR

Najwyższy kontrakt w województwie na usługi medyczne świadczone przez szpitalny oddział ratunkowy wynegocjował z Narodowym Funduszem Zdrowia tarnowski Szpital im. św. Łukasza. Codziennie z pomocy tego oddziału korzysta od 120 do 200 osób. Pod jego opieką znajduje się potencjalnie 370 tysięcy pacjentów.

W stosunku do roku ubiegłego wyraźnie wzrosła kwota pieniędzy, jaką narodowy Fundusz Zdrowia przekaże na potrzeby szpitalnego oddziału ratunkowego w tarnowskim szpitali im. Świętego Łukasza. Do tej pory SOR dysponował dobową stawką w wysokości ponad 10 tysięcy złotych, która nie pokrywała kosztów jego działalności. W tym roku NFZ płacił będzie za każdą dobę ponad 14 tysięcy złotych. Nie pokryje to wprawdzie w pełni kosztów utrzymania oddziału, ale z pewnością znacznie poprawi jego sytuację ekonomiczną. Wierzę, że pozwoli to poprawić warunki przyjmowania pacjentów – mówi Anna Czech, dyrektor szpitala.
Lepsze warunki finansowe stwarzają szansę zatrudnienia w tym najbardziej obleganym oddziale szpitalnym jak najlepszych fachowców pochodzących z Tarnowa i okolic. - W przypadku SOR miejsce zamieszkania lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego jest ważne także z tego powodu, że w razie nagłych wypadków można szybko wezwać dodatkową pomoc. – tłumaczy Anna Czech.
Codziennie z pomocy tego oddziału korzysta od 120 do 200 osób. Pod jego opieką znajduje się potencjalnie 370 tysięcy pacjentów.
16.01.2009
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |