Pieniądze dla ośrodka uzależnień

Sto tysięcy złotych otrzyma z budżetu województwa Szpital im. św. Łukasza w Tarnowie na remont i rozbudowę ośrodka uzależnień. Pozwoli to zwiększyć liczbę łóżek z 50 do 60 i objąć leczeniem większą liczbę pacjentów.

Utworzony przed kilkoma laty ośrodek uzależnień w Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie świadczy kompleksowe usługi dla uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, a nawet… seksu. Obok poradni dysponuje oddziałem dziennym i oddziałem stacjonarnym. W ciągu ubiegłego roku specjaliści ośrodka przyjęli blisko 400 pacjentów. Odbyło się tutaj prawie 160 indywidualnych sesji terapeutycznych oraz niemal 670 sesji grupowych. W przypadku części pacjentów pomoc sprowadza się do udzielanych na bieżąco specjalistycznych porad, inni wymagają stosowania długotrwałej terapii trwającej nawet kilka tygodni. Wymagających leczenia jest na tyle dużo, że na przyjęcie na oddział stacjonarny trzeba czekać aż do czerwca. Szpital otrzyma z budżetu województwa kwotę 100 tysięcy złotych na remont i rozbudowę ośrodka. Dzięki temu liczba łóżek zwiększona zostanie z 50 do 60.
Zapotrzebowanie na świadczone tutaj usługi jest ogromne. Dzięki rozbudowie pawilonu będziemy mogli zwiększyć liczbę pacjentów – mówi Anna Czech, dyrektor szpitala.
13.02.2009
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |