Nowy oddział, nowe szanse

Bez zbędnej pompy i wielkich przemówień w Tarnowskim Ośrodku Onkologicznym 20 maja oddano do użytku Oddział Chemioterapii Jednodniowej. Rozwój tarnowskiego ośrodka przekłada się na zwiększenie możliwości diagnostycznych i leczniczych oraz odciążenie coraz bardziej niewydolnych ośrodków krakowskich. Daje również szanse leczenia dużej liczbie chorych, dla których do tej pory dojazdy, limity i terminy stanowiły często barierę nie do pokonania.

20 maja w Tarnowskim Ośrodku Onkologicznym w obecności zaproszonych gości, dziennikarzy i personelu medycznego oddano do użytku Oddział Chemioterapii Jednodniowej. Nowopowstały oddział zwiększa możliwości lecznicze dla sporej grupy pacjentów, którzy do tej pory mieli do dyspozycji jedynie ośrodki krakowskie.
Tarnowski Ośrodek Onkologiczny spełnia większość kryteriów osiągniętych w ośrodkach krakowskich pod względem kompleksowości diagnostyki i terapii. Funkcjonowanie ośrodka nie tylko odciąża niewydolne już placówki krakowskie, ale również stwarza możliwość specjalistycznego leczenia dużej grupie chorych, dla których dojazdy, terminy i limity stanowiły często główną przeszkodę.
Tarnowski ośrodek uzyskał już akredytację MZiOS na szkolenie specjalistów w zakresie chirurgii onkologicznej, radioterapii oraz chemioterapii, a także na prowadzenie staży kierunkowych dla lekarzy innych specjalności wymaganych do specjalizacji. Sam dysponuje także wymaganą kadrą specjalistów we wszystkich dziedzinach onkologii. Oznacza to możliwość prowadzenia leczenia onkologicznego w zakresie standardowym w podstawowych dyscyplinach onkologii.
20.05.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |