Certyfikat dla szpitala

Jakość usług świadczonych w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie jest na poziomie upoważniającym do przedłużania prawa posługiwania się certyfikatem jakości ISO 9001 – wynika z audytu kontrolnego. Szpital po raz pierwszy otrzymał certyfikat przed trzema laty.

Wynik audytu kontrolnego w Szpitalu im. Świętego Łukasza w Tarnowie jest pozytywny. Audytorzy reprezentujący instytucję przyznającą certyfikat jakości uznali, że obowiązujące w szpitalu standardy zasługują na przedłużenie certyfikatu ISO 9001. Ich wniosek w tej sprawie trafi teraz do duńskiej instytucji certyfikującej, która w ślad za tym powinna wydać decyzję dającą szpitalowi prawo posługiwania się normą jakości na kolejne lata.

Starania o uzyskanie certyfikatu ISO 9001 będącego świadectwem standardów w świadczeniu usług, tarnowski szpital rozpoczął przed kilkoma laty. – Wyniki ostatniego audytu to dowód na to, że wysiłek włożony w poprawę standardów pracy nie poszedł na marne – komentuje Anna Czech, dyrektor szpitala. - Warto było, bo jakość pracy wyraźnie się poprawiła. Szczegółowo określone procedury postępowania przy leczeniu pacjentów pozwalają unikać błędów. W ciągu trzech lat obowiązywania normy IS 9001 kierownicy szpitalnych oddziałów każdego roku przyjmowali do realizacji określone cele, np. skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi i wprowadzali je w życie m.in. usprawniając zasady obowiązujące dotychczas.
16.07.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |