Oświadczenie dyrekcji szpitala

Publikujemy pełny tekst oświadczenia przesłanego przez dyrekcję Szpitala Wojewódzkiego im. Świętego Łukasza w Tarnowie w związku z zawieszeniem jednego z lekarzy w obowiązkach ordynatora oddziału.

OŚWIADCZENIE
W związku z zaleceniem Prokuratury Rejonowej w Bochni prowadzącej postępowanie przeciwko jednemu z lekarzy Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza, by na czas postępowania zawiesić tego lekarza w obowiązkach ordynatora oddziału informuję, że dokładnie taka decyzja zapadła już przed kilkoma tygodniami. Z chwilą wszczęcia postępowania w sprawie domniemanego przyjęcia korzyści majątkowej ordynator sam zwrócił się o zawieszenie w czynnościach i prośba ta została przyjęta. Decyzja o zawieszeniu w czynnościach jest bezterminowa.
Lekarz, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie, przebywa aktualnie na zwolnieniu lekarskim, ale formalnie pozostaje pracownikiem szpitala.
W związku z tym, że na finał postępowania prokuratorskiego i rozstrzygnięcie kwestii czy zarzuty stawiane lekarzowi są słuszne czy też nie trzeba będzie jeszcze poczekać, podjęłam decyzję o ogłoszeniu w najbliższym czasie konkursu na stanowisko ordynatora. Jest to podyktowane troską o zapewnienie pacjentom jak najlepszej opieki medycznej.
27.10.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |