Lepsze warunki w szpitalu

 Za prawie 3 miliony złotych w szpitalu św. Łukasza w Tarnowie zmodernizowany został Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ. Teraz poprawić ma się zarówno komfort pacjentów jak i warunki pracy personelu.

 

W poniedziałek, 14 lutego, w szpitalu św. Łukasza w Tarnowie oficjalnie otwarty został zmodernizowany Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ.

Przebudowa oddziału miała na celu poprawę warunków pobytu pacjentów,  
zapewnienie im większej intymności oraz poprawę warunków sanitarno- higienicznych. Łazienki zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych, we wszystkich salach chorych i wybranych pomieszczeniach administracyjnych wykonano instalację RTV zapewniającą odbiór naziemnej telewizji cyfrowej. W ramach modernizacji utworzono nowoczesne sale z łazienkami, salę obserwacyjną dla pacjentów w ciężkim stanie, zaplecze higieniczno- sanitarne, administracyjne i socjalne. Wykonano też roboty budowlano-montażowe związane z przebudową pomieszczeń: instalacje wewnętrzne elektryczne, niskoprądowe, wod-kan, a także wentylację i klimatyzację. Łącznie na oddziale znajduje się 29 łóżek, natomiast Ośrodek Dializ liczy 15 stanowisk. Zakupiono urządzenie do odwróconej osmozy z systemem grzewczym, które zapewnia czyściejszą wodę do dializowania, system oszczędzania wody, skrócenie czasu przerw w dializach.  termiczna). W Ośrodku Dializ wykonywane są zabiegi hemodializy pozaustrojowej. Jest to ambulatoryjna metoda leczenia nerkozastępczego przeprowadzana u chorych ze schyłkowa niewydolnością nerek, ostrą niewydolnością nerek i obustronnej nefrektomii.
W ramach hospitalizacji zabiegom hemodializ poddawani są także pacjenci z :  
- zaawansowaną niewydolnością serca, nie poddający się leczeniu zachowawczemu
- zaawansowaną hiperkalcemią
- zaawansowaną hiperkaliemią
- zaawansowaną kwasicą metaboliczną
Koszt modernizacji oddziału wyniósł 2 960 223,96 zł, w tym z budżetu województwa pochodzi  2 100 000,00 zł, z budżetu szpitala natomiast 860 223,96 zł.


14.02.2022
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |