Kordian na pomoc

 Choroby układu krążenia przestały być domeną osób starszych. Z roku na rok diagnozowane są u coraz młodszych pacjentów i wiążą się z ryzykiem trwałego inwalidztwa lub przedwczesnych zgonów. Mościckie Centrum Medyczne wraz ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie realizuje program „Kordian”, obejmujący profilaktykę w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca.  Aby skorzystać z programu wystarczy zgłosić to podczas wizyty u lekarza POZ.

 

Postęp cywilizacyjny prowadzi do wzrostu liczby chorób układu krążenia, które diagnozowane są w coraz młodszym wieku. Powoduje to przedwczesne zgony i trwałe inwalidztwo. By poprawić sytuację, Mościckie Centrum Medyczne wraz ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie prowadzi program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca  „Kordian”. Mogą z niego skorzystać osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, które nie leczyły się w ciągu ostatnich pięciu lat na choroby sercowo-naczyniowego i nie korzystały z Programu Chorób Układu Krążenia. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i podwyższonym poziomem cholesterolu LDL. Aby skorzystać z programu wystarczy zgłosić taki zamiar podczas wizyty u lekarza POZ. Szczegółowe  informacje można uzyskać w Gabinecie Zabiegowym MCM tel. 14 68 80 552.

Do czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, na które nie mamy wpływu, zaliczany jest wiek: ponad 45 lat u mężczyzn i 55 lat u kobiet, a także występowanie w rodzinie chorób o podłożu miażdżycowym. Natomiast czynniki, które można zmieniać, wiążą się z małą aktywnością fizyczną, niezdrowymi nawykami żywieniowymi, paleniem, nadwagą i czynnikami psychospołecznymi.  Większości zgonów z powodu chorób kardiologicznych można zapobiec poprzez wprowadzenie zmian stylu życia. Zaplanowane i dobrze przeprowadzone działania edukacyjne obniżają ryzyko zgonu o ponad 20%, a ryzyko zawału serca o blisko 40 %.  Dlatego głównym założeniem programu jest właśnie edukacja, prowadząca do modyfikacji zachowań pacjentów i identyfikacja tych, u których występuje wysokie ryzyko przedwczesnego rozwoju miażdżycy.

Po przeprowadzeniu wywiadu przechodzą oni badanie internistyczne, jest dla nich obliczany indeks masy ciała oraz indywidualne ryzyka zachorowań. W sytuacji gdy jest to konieczne, pacjenci korzystają z modułu edukacyjnego oraz przechodzą komplet badań dodatkowych. Następnie, w razie potrzeby, kierowani są do Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie korzystają z porady specjalistycznej w zakresie kardiologii. Zakłada ona diagnostykę genetyczną oraz tak zwaną diagnostykę kaskadową. Ostatnim etapem jest wizyta u lekarza POZ z podsumowaniem i zaleceniami.

Z programu „Kordian” mogą korzystać także nadal aktywne zawodowo osoby z uprawnieniami emerytalnymi. Warto to zrobić tym bardziej, że w Małopolsce tak zwane mapy zdrowia przewidują w najbliższych latach jeden z największych wzrostów liczby zachorowań kardiologicznych.

Projekt „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego” będzie realizowany do końca czerwca przyszłego roku lub do momentu przebadania określonej liczby osób.

 

 

 

 

22.03.2022
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |