Nowe poradnie

 O Poradnię Gastroenterologiczną dla Dzieci oraz w Poradnię Geriatryczną zwiększyła się liczba poradni działających przy Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie. W nowych poradniach przyjmują lekarze pracujący w oddziałach szpitalnych, co powinno ułatwić kontynuację leczenia lub uzyskanie skierowania na właściwy, szpitalny oddział.

 

Od lipca zwiększyła się liczba poradni specjalistycznych działających przy Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie. Pacjenci, w ramach NFZ, mogą leczyć się w Poradni Gastroenterologicznej dla Dzieci oraz w Poradni Geriatrycznej. Z konsultacji lekarskich w Poradni Gastroenterologicznej korzystać mogą dzieci i młodzież - od okresu noworodkowego aż do ukończenia 18 roku życia - wymagające diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego. Poradnia Geriatryczna przeznaczona jest natomiast dla osób powyżej 60. roku życia. Pacjenci mają tam zapewnioną całościową ocenę stanu zdrowia, wychwycenie ewentualnych interakcji przyjmowanych leków oraz ustalenie priorytetów w leczeniu, rehabilitacji i opiece nad pacjentem.

Dzięki temu, że w nowych poradniach przyjmują lekarze pracujący w oddziałach szpitalnych, pacjenci kończący hospitalizację mają ułatwioną kontynuację leczenia, a osoby wymagające leczenia w warunkach szpitalnych szybszą kwalifikację do hospitalizacji we właściwym oddziale.Informacje o rejestracji i godzinach pracy poradni znaleźć można na stronie internetowej szpitala www.ssz.tar.pl w zakładce „Poradnie”.

 

02.08.2022
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |