Nowy doradca.

Wicedyrektor Szpitala im. E. Szczeklika została doradcą prezydenta Tarnowa do spraw zdrowia i opieki społecznej. Danuta Nosek, pomimo nowych obowiązków nadal będzie pełnić swoją funkcję w szpitalu.

Wicedyrektor Szpitala im. Edwarda Szczeklika Danuta Nosek została doradcą prezydenta do spraw Zdrowia i Opieki Społecznej. Odpowiadać będzie za przeprowadzenie oczekiwanych zmian systemowych w tarnowskiej służbie zdrowia. Zajmie się też zagadnieniami z zakresu opieki społecznej. Danuta Nosek zapowiedziała przeprowadzenie szczegółowej analizy dotychczasowej strategii miasta we wspomnianych dziedzinach. Dotyczy to m.in. wypracowania nowych, skutecznych rozwiązań i opracowania długofalowego planu dla Tarnowa, który obowiązywać będzie przez najbliższe lata.
Jedną z ważnych zapowiedzi nowego doradcy, jest obietnica wypracowania porozumienia pomiędzy tarnowskimi szpitalami celem zsynchronizowania działań na terenie miasta i wyeliminowania niezdrowej rywalizacji. Danuta Nosek zadeklarowała także starania o rozszerzenie oferty programów zdrowotnych oraz zwiększenie liczby szpitalnych łóżek internistycznych i miejsc przeznaczonych dla opieki długoterminowej na terenie Tarnowa.
Pomimo nowych obowiązków, Danuta Nosek nadal będzie pełnić funkcję wicedyrektora w Szpitalu im. Szczeklika.
11.12.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |