Zdrowie z CHUK-iem

 Choroby sercowo-naczyniowe pozostają w Polsce jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Problemem jest szczególnie wysoka zachorowalność – o połowę większa niż na Zachodzie Europy. Szybką diagnozę umożliwia program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK), realizowany przez Mościckie Centrum Medyczne. Mogą się do niego zakwalifikować osoby, które już korzystają w placówce z podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Pacjenci ż od 35. roku życia mogą skorzystać z programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK), który realizowany jest w Mościckim Centrum Medycznym. Tylko w tym roku zdecydowało się na to już ponad 150 osób.

Choroby układu krążenia -  nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba wieńcowa, miażdżyca naczyń krwionośnych, zaburzenia rytmu serca, niewydolność oraz zawał mięśnia sercowego, ale też zakrzepica żylna czy udar mózgu – to jedne z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Choroby mogą się rozwijać w sposób skąpoobjawowy lub też całkowicie bezobjawowy przez wiele lat. Dlatego ważne jest regularne prowadzenie kontrolnych badań diagnostycznych, które umożliwiają wykrycie schorzenia we wczesnym stadium i rozpoczęcie leczenia zapobiegającego wystąpieniu zaawansowanej postaci choroby czy pojawieniu się komplikacji zdrowotnych. Do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia należą: nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej i niska aktywność ruchowa. Możliwość rozwoju choroby zwiększają także: nadwaga, nieracjonalne odżywianie czy upośledzona tolerancja glukozy. Do czynników ryzyka zaliczane są też: nadmierny stres, wiek, płeć męska i obciążenia genetyczne.

Program realizowany w MCM jest skierowany do pacjentów, którzy w placówce korzystają już z podstawowej opieki zdrowotnej i znajdują się w przedziale wiekowym  od 35 do 65 lat. Warunkiem jest jednak, aby w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały one z badań w zakresie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. Postępowanie diagnostyczne rozpoczyna wypełnienie Karty Badania Profilaktycznego. Obejmuje ono takie informacje jak chorobowe obciążenia rodzinne, palenie papierosów, przyjmowanie leków czy wykonywanie ćwiczeń fizycznych, trwających powyżej pół godziny. Dokonywane są także pomiar ciśnienia tętniczego oraz badania biochemiczne: cholesterolu, trójglicerydów czy glukozy. Dokonywane są pomiary wzrostu, wagi i obwodu w pasie, co pozwala obliczyć wskaźnik masy ciała. Na podstawie wyników badań i wywiadu, lekarz dokonuje oceny ryzyka chorób układu krążenia oraz formułuje zalecenia: edukację, dalszą diagnostykę lub leczenie w poradni specjalistycznej.

Aby zakwalifikować się do programu należy zatelefonować pod numer 14 688 05 88 lub do Rejestracji Ogólnej MCM.

 

 

28.03.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |