Niepubliczne ZOZy zapłacą więcej miastu?

Tarnowski magistrat chce dostosować ceny czynszu płaconego przez niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej działające na terenie miasta do obowiązujących przepisów prawa. Od 2010 roku będą one płacić czynsz w cenach rynkowych. Cena za metr kwadratowy niektórych lokali wzrośnie nawet trzykrotnie.

Magistrat chce dostosować ceny czynszu płaconego przez niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej działające na terenie miasta do obowiązujących przepisów prawa. Od 2010 cena za metr kwadratowy niektórych lokali wzrośnie nawet trzykrotnie. W latach 2001-2004 płacony przez spółki czynsz za metr kwadratowy wynosił 1,3 zł – 3 zł, aktualnie kształtuje się on w granicach 6 złotych, podczas gdy rynkowa wartość czynszu za metr kwadratowy w latach 2001-2004 wynosiła 15 zł, a w roku 2009 ok. 16,4 zł.
Pieniądze uzyskane w wyniku podwyżki mają być przeznaczone na remont placówek i poprawę warunków świadczenia usług. Miasto najchętniej sprzedałoby lokale wszystkim sześciu spółkom działającym w przychodniach lekarskich. Stosowne umowy podpisały już niepubliczne zakłady przy ulicy Chopina i Długiej, trwa także finalizacja sprzedaży obiektów w Mościcach. W przypadku najwyżej wycenionych przez niezależnego rzeczoznawcę budynków przy ulicy Wałowej i Mościckiego tylko kilka spółek jest gotowych do zakupienia zajmowanych lokali. - Budynkami komunalnymi zajmowanymi dotychczas przez prywatne spółki, zainteresowani są zewnętrzni inwestorzy, gotowi zainwestować środki w podniesienie standardu obiektów przychodni i zapewnienia opieki zdrowotnej. Nie zamyka to jednak drogi wykupu majątku przed właścicielami spółek dotychczas zajmujących lokale, które Gmina Tarnów nadal traktować będzie na warunkach preferencyjnych – mówi Henryk Słomka-Narożański, zastępca prezydenta Tarnowa.
19.12.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |