Rehabilitacja domowa

 W ramach projektu „Tarnów – Nowe Spojrzenie” ruszyła rehabilitacja domowa. Program obejmuje także wsparcie psychologiczne i edukację zdrowotną. Koordynatorem zadania jest Centrum Usług Społecznych w Tarnowie, realizatorem Stowarzyszenie „Aktywni dla Zdrowia”.

 

W Tarnowie ruszyła realizacja zadania mającego na celu poprawę stanu zdrowia i jakości życia osób przewlekle chorych ze znacznie ograniczoną zdolnością poruszania się. Rehabilitacja, poprzedzona lekarską oceną stanu zdroiwa pacjenta, prowadzona jest w domu chorego. Osoby objęte zadaniem oraz ich opiekunowie otrzymują dodatkowo wsparcie psychologiczne, skierowana jest także do nich edukacja zdrowotna.

Koordynatorem zadania jest Centrum Usług Społecznych w Tarnowie, natomiast jego realizację powierzono wyłonionym w konkursie ofert organizacjom pozarządowym: Stowarzyszeniu „Aktywni dla Zdrowia” (ul. Kwiatkowskiego 15, tel. 14 688 05 11 oraz Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie (ul. Mościckiego 14, tel. 14 688 90 17.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Tarnów – Nowe Spojrzenie” przy współfinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

25.05.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |