Dotacja dla ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiat dąbrowski przekazał 150 tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej. Decyzję taką podjęli radni, akceptując projekt uchwały przygotowany przez zarząd powiatu.

150 tysięcy złotych trafi z budżetu powiatu dąbrowskiego do szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. To kolejne, w ostatnim czasie, wsparcie finansowe dla dąbrowskiego szpitala ze strony powiatowego samorządu. Pod koniec września powiat przekazał 50 tysięcy złotych na sfinansowanie pierwszego etapu informatyzacji placówki. Docelowo efektem tego przedsięwzięcia będzie zakup specjalistycznego oprogramowania i wyposażenia około 30 stanowisk komputerowych.
W październiku rozpoczęła się budowa nowego bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią. Koszt inwestycji to niemal 16 milionów złotych. Wmurowanie kamienia węgielnego było okazją do poświęcenia, przez biskupa pomocniczego diecezji księdza Wiesława Lechowicza sprzętu, który trafił w ostatnim czasie do Szpitala Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej – tomografu komputerowego i aparatu rtg w Dziale Diagnostyki Obrazowej, bieżni wysiłkowej w Oddziale Wewnętrznym oraz aparatury do badań słuchu w Oddziale Dziecięcym. - Samorząd Powiatu nie ma wpływu na same świadczenia medyczne finansowane przez NFZ. Starając się poprawić poziom służby zdrowia koncentrujemy się więc na tym, co możemy zrobić ze swej strony. Konsekwentnie dążymy do podniesienia standardów leczenia poprzez zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie wszelkich inwestycji rozwojowych – zarówno w formie bezpośredniego dofinansowania, jak też udzielania potrzebnych gwarancji kredytowych. W te działania wpisuje się decyzja o przekazaniu kolejnych 150 tysięcy złotych – mówi Wiesław Krajewsk, starosta dąbrowski.
28.12.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |