MCM z rekomendacją

 Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Mościckiego Centrum Medycznego została wysoko oceniona przez Centrum Monitorowania Jakości w ochronie zdrowia. Pozwoliło to na rekomendowanie placówki do uzyskania akredytacji ministra zdrowia - donosi Rynek Zdrowia. Obecnie akredytacje ma jedynie 200 placówek POZ z całego kraju i nie ma na niej ani jednej placówki z Tarnowa.

 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ocenia standardy leczenia w szpitalach, ale również w przychodniach POZ. Wymogi akredytacyjne dotyczą kluczowych obszarów udzielania świadczeń. Przykładowe sprawdzane standardy obejmują zakres: bezpieczeństwa, wszechstronności opieki, zapewnienia ciągłości świadczeń pomiędzy różnymi podmiotami sprawującymi opiekę nad pacjentem, promocji i edukacji zdrowotnej, ale również jakości dokumentacji medycznej. Agnieszka Pietraszewska-Macheta, szefowa Centrum Monitorowania Jakości poinformowała, że w ostatnim czasie do akredytacji ministra zdrowia rekomendowane zostały cztery kolejne placówki w kraju, które uzyskały wysokie oceny. Wśród nich znalazło się także Mościckie Centrum Medyczne. - Przypominamy, że Podstawowa Opieka Zdrowotna też może uzyskać certyfikat akredytacyjny, udowadniając nie tylko Centrum, ale przede wszystkim swoim pacjentom, najwyższy standard usług. Gratulujemy rekomendowanym znakomitych ocen po wizytacjach - podsumowało CMJ w najnowszym komunikacie.

Obecnie akredytację ma jedynie 200 placówek POZ na 6 150 działających w całym kraju. Na liście nie ma ani jednej placówki POZ z Tarnowa.

- Rekomendowane właśnie do akredytacji cztery kolejne POZety to dowód na to, że pacjenci mogą, a wręcz powinni oczekiwać wysokiej jakości na poziomie, bliskich im na co dzień, przychodni - mówi Agnieszka Pietraszewska-Macheta.

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi. Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak realnie osiągalnym.

06.12.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |