Bezpłatne badania w kierunku wykrywania raka płuca

 Rak płuc to jeden z najczęstszych i najgorzej rokujących nowotworów złośliwych. Każdego roku w Polsce diagnozuje się ponad 22 000 nowych zachorowań. Szpital im. św.Łukasza w Tarnowie zaprasza osoby będące w grupie ryzyka na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania raka płuc.

 

W Szpitalu św. Łukasza ruszył program badań w kierunku wykrywania raka płuc. Rak płuc to niestety jeden z najczęstszych i najgorzej rokujących nowotworów złośliwych. Każdego roku w Polsce diagnozuje się ponad 22 000 nowych zachorowań. Częściej występuje u mężczyzn, chociaż wraz z rosnącą liczbą uzależnionych od nikotyny kobiet, zwłaszcza młodych, wzrasta też wśród nich zachorowalność na ten typ nowotworu.

- Objawy raka płuc w przypadku wczesnego stadium zaawansowania choroby są z reguły niespecyficzne, dlatego nowotwór płuca diagnozowany jest najczęściej przypadkowo, podczas wykonywania badania rentgenowskiego bądź tomografii komputerowej z zupełnie innych wskazań – mówi lekarz onkolog Maria Srebro.

Wykrycie guza na wczesnym etapie zaawansowania daje nadzieję na wykonanie możliwie oszczędzającego zabiegu chirurgicznego i usunięcie raka płuca zanim choroba rozprzestrzeni się na inne narządy. - Oprócz profilaktyki raka płuca, czyli zrezygnowania z palenia papierosów, kluczowe znaczenie odgrywa szybka diagnostyka i możliwe wczesne wykrycie choroby. Dlatego zapraszamy do skorzystania z tych badań osoby w grupie ryzyka – zachęca dyrektor szpitala Anna Czech.

Program polega na wykonywaniu bezpłatnych badań tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Do badań kierowane będą osoby kwalifikowane przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Z badań skorzystać mogą:

1) osoby w wieku 55–74 lata, które:

• mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,

• mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).

 

2) osoby w wieku 50–74 lata, które:

• mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,

• mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji),

• u których stwierdzono jeden z czynników ryzyka:

 

Do programu kwalifikują się również osoby, które z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy, ekspozycji na radon, chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego. Program dotyczy także osób, których bliscy krewni (pierwszego stopnia) miały raka płuca oraz które chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Rejestracja na badania odbywa się pod numerem telefonu: 14 63 15 854

 

 

13.03.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |