Praca dla upośledzonych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tarnowie bierze udział w realizacji projektu systemowego „Wsparcie osób z zespołem Downa i innymi sprzężeniami w aktywizacji zawodowej”, Zarządu Głównego PSOUU w Warszawie. Projekt ma zasięg ogólnopolski, a z terenów Tarnowa weźmie w nim udział dziesięć osób z niepełnosprawnością intelektualną.

10 osób z terenu Tarnowa weźmie udział, pod egidą tarnowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w ogólnopolskim projekcie „Wsparcie osób z zespołem Downa i innymi sprzężeniami w aktywizacji zawodowej. Osoby te muszą mieć ukończony 18 rok życia i przede wszystkim być chętne do odbycia praktyk zawodowych a następnie, gdy będzie taka możliwość, podjęcia aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy. Realizacja projektu umożliwi wypracowanie, prowadzenie i rozszerzenie usług aktywizujących społecznie i zawodowo, precyzyjnie dostosowanych do specyfiki i potrzeb tej grupy niepełnosprawnych. Projekt wprowadzi nowe formy wsparcia oraz wpłynąć ma na zmianę postaw społecznych (także rodziców i profesjonalistów pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie).

Każdy niepełnosprawny intelektualnie beneficjent projektu otrzyma 20 godzin indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego oraz 15 indywidualnego wsparcia psychologa. Każda z osób będzie skierowana do miejsca, w którym zagwarantowane jest dla niej treningowe stanowisko pracy, gdzie przy wsparciu trenera pracy przez dwa tygodnie będzie wykonywała proste elementy pracy.
Przewidziano także indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne oraz konsultacje prawne z zakresu niepełnosprawności i kwestii związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, świadczeniami socjalnymi, rehabilitacją.

Obecnie trwa rekrutacja beneficjentów projektu. Prezes Stowarzyszenia Lucyna Cichoń zaprasza wszystkie zainteresowane osoby z zespołem Downa lub niepełnosprawne intelektualnie, które chciałyby wziąć udział w projekcie do placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej przy PSOUU na ulicy Ostrogskich 5b w Tarnowie. - Apelujemy również do pracodawców o umożliwienie bezpłatnych praktyk zawodowych osobom niepełnosprawnym intelektualnie. W tym celu w każdą środę w godzinach od 14.00 do 17.00 czynne jest biuro projektu. Zapraszamy serdecznie i czekamy na Państwa propozycje. To właśnie Wasza przychylność jest nam najbardziej potrzebna - mówi Lucyna Ciochoń.
23.04.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |