Ponad 7 milionów złotych na inwestycje w szpitalu

W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z modernizacją Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala im. E. Szczeklika. Ich zakres obejmie poprawę jakości wszystkich instalacji tj.: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji.

Prawie 7,5 miliona złotych wyda Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie na prace modernizacyjne i doposażenie. Unia Europejska sfinansuje 60 % kosztów realizacji projektu, pozostałe 40 % pochodzić będzie z budżetu miasta oraz szpitala. Zmodernizowany zostanie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

- Odział zostanie ponadto wyposażony w nowe łóżka reanimacyjne, przyłóżkowy aparat RTG, aparat do hemodializ, respiratory; rozbudowany zostanie system monitorujący – dodaje Marcin Kuta, dyrektor szpitala.

Równolegle prowadzone będzie doposażenie bloku operacyjnego w nowy sprzęt i aparaturę medyczną. Trafi tu kolejny nowy stół operacyjny, lampy operacyjne, aparaty do znieczulania ogólnego, defibrylatory, diatermie i aparatura do videoskopii.
Tymi pracami Szpital rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Poprawa jakości oraz bezpieczeństwa leczenia w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

- Realizacja programu nie byłaby możliwa, gdyby nie duża przychylność i pozytywna ocena projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – zapewnia dyrektor Marcin Kuta.

W ramach projektu modernizowana będzie również centralna sterylizatornia. W przyszłym roku w szpitalu pojawi się także nowe urządzenie do koronografii oraz zestaw do ablacji układu przewodzącego serca. Nowe urządzenia pozwolą poszerzyć ofertę szpitala w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca.
24.04.2009
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |