Ekologie i przemysł

Bez sita ani rusz

Na kompostowni w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Tarnowie testowano specjalne sito do przesiewania przekompostowanego materiału. Zakup sprzętu uzależniony jest od pozyskania pieniędzy na budowę i wyposażenie nowej kompostowni z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek w tej sprawie złożony został już w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej...

Zużyte opony, czyli kłopotliwy odpad

Z roku na rok wzrasta ilość zużytych opon. Wciąż najpopularniejszym sposobem ich utylizacji jest spalanie. W Tarnowie te odpady zbierane są w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i kierowane przede wszystkim do producentów paliwa wtórnego. czytaj dalej...

Szansa na dofinansowanie

Tarnowianie zainteresowani montażem kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych mogą stara się o dofinansowanie do realizacji tych inwestycji. Pieniądze będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. czytaj dalej...

Zerwijmy łańcuchy

7 października odbędzie się kolejna ogólnopolska akcja „Zerwijmy łańcuchy”. Organizatorzy wciąż poszukują osób, które zechciałyby zostać lokalnymi koordynatorami happeningu zwracającego uwagę na problem psów trzymanych całe życie na łańcuchu, często bez wody i z rzadkim dostępem do byle jakiego jedzenia. Chętni do organizacji akcji muszą jedynie wypełnić formularz. czytaj dalej...

Pieniądze na czyste powietrze

Prawie osiem milionów złotych trafi do budżetu Tarnowa na walkę ze smogiem. Dzięki tej dotacji w ciągu trzech najbliższych lat planowane jest dofinansowanie właścicielom około 600 mieszkań wymiany palenisk węglowych na ekologiczne. Dotacja do wymiany pieca może wynosić do kilku tysięcy złotych. czytaj dalej...

Wyróżnienie i nagroda dla Tarnowskich Wodociągów

Nowa instalacja Tarnowskich Wodociągów, zrealizowana w Grupowej Oczyszczalni Ścieków uzyskała nagrodę specjalną Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ponadto instalacja termicznej hydrolizy i fermentacji osadów ściekowych uzyskała także wyróżnienie w konkursie Modernizacja roku 2016. Budowa instalacji, wycenionej na 48 mln zł, trwała niespełna rok. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. czytaj dalej...

Grupa Azoty z Zespołem Szkół Technicznych

Zatrudnianie do 10 absolwentów z każdego rocznika, organizacja praktyk dla uczniów, współpraca w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych – to najważniejsze zapisy nowej umowy pomiędzy Grupą Azoty S.A. a Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie. Podpisanie umowy miało miejsce w poniedziałek, 4 września. Ze strony Grupy Azoty S.A. umowę parafowali Witold Szczypiński i Paweł Łapiński, wiceprezesi Grupy Azoty S.A., ze strony ZST – Krzysztof Kołaciński, dyrektor szkoły. czytaj dalej...

Grupa Azoty pomaga ofiarom nawałnic

Grupa Azoty przekaże m.in. kilkaset wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin poszkodowanych przez sierpniowe nawałnice. Do potrzebujących trafi także folia zabezpieczająca i plandeki. Pomoc przekazywana jest za pośrednictwem człuchowskiego oddziału PCK. czytaj dalej...

Składowisko odpadów w nowej odsłonie

Po ośmiu latach eksploatacji zamknięty zostaje V sektor tarnowskiego składowiska odpadów. Odpady trafiać będą na nowo wybudowany sektor VI, a teren zamkniętego sektora poddany zostanie rekultywacji, która zakończyć się ma w roku 2019. czytaj dalej...

Azoty z nowym Centrum

Wmurowaniem kamienia węgielnego rozpoczęła się oficjalnie w Tarnowie budowa nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty S.A. Nowe centrum wpisuje się w strategię Grupy w zakresie generowania i wdrażania innowacji. Efektem projektu ma być podniesienie poziomu konkurencyjności produktów Grupy Azoty. W uroczystości wzięli udział m.in.: Jarosław Gowin, wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. czytaj dalej...

Tarnów skorzysta z norweskich wzorów

Trwają prace nad utworzeniem Tarnowskiego Klastra Energii. Celem projektu jest stworzenie systemu pozwalającego przetwarzać powstające w mieście, niezagospodarowane w recyklingu odpady na energię elektryczną i cieplną. Ma to wygenerować oszczędności w wysokości 10 milionów złotych rocznie. czytaj dalej...

Pieniądze dla małopolskich przedsiębiorców

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przeznaczono 16 mln zł na rozwój innowacji w małopolskich firmach. Nabór trwa do 31 października. Przyznane pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na rozwój badań przemysłowych, czy eksperymentalnych prac rozwojowych. czytaj dalej...

Pieniądze na rozwój energii odnawialnej

Ponad 21 mln zł czeka na przedsiębiorców inwestujących w urządzenia do produkcji odnawialnych źródeł energii. Jeszcze przez miesiąc składać można wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – nabór trwa do 31 sierpnia. czytaj dalej...

Gdzie oddać azbest?

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa przyjmuje do 30 listopada wnioski o usunięcie azbestu z terenu prywatnych posesji. Wywóz odpadów jest bezpłatny, ale właściciele muszą zając się demontażem i zabezpieczeniem azbestu. czytaj dalej...

Materiały budowane – wysoka jakość bez przepłacania

W ostatnich latach na rynku pojawiło się sporo dużych marketów budowlanych oraz mniejszych sklepów, które oferują materiały niezbędne do budowania lub wykończenia domu. Rodzi się zatem pytanie, gdzie najlepiej kupować takie materiały, aby móc cieszyć się ich wysoką jakością? Jeśli zaczynamy remont lub budowę, to każde wskazówki mogą okazać się bezcenne. czytaj dalej...

| | | |