Praca w Dębnie

Zatrudnienie do końca listopada w ramach prac społecznie użytecznych znalazło 20 mieszkańców gminy Dębno. Koszty z tym związane pokryją Powiatowy Urząd Pracy oraz budżet gminy Dębno.

Samorząd gminy Dębno po raz kolejny skutecznie zabiegał o pieniądze na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. Tym razem udało się pozyskać pieniądze pozwalające na przyjęcie 20 osób do pracy w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Do ich obowiązków należy wykonywanie drobnych prac porządkowych na terenie gminy - koszenie trawy, czyszczenie rowów.

Za pracę otrzymają wynagrodzenie w wysokości 6,30 zł za godzinę. Koszty z tym związane w 60 procentach pokryje urząd pracy, resztę weźmie na siebie samorząd. Z oferty korzystają osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń ośrodka opieki społecznej.
W ramach robót publicznych zatrudnienie na pełnym etacie otrzymają natomiast trzy osoby. Pracę rozpoczną w maju, a umowa zostanie zawarta na pół roku.
27.04.2009
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |