„Małopolska Gościnna” – ruszył nabór wniosków

 Ruszył nabór wniosków na realizację zadań zwiększających atrakcyjność turystyczną Małopolski. W tym roku zarząd województwa przeznaczył na ten cel ponad 1,3 mln złotych. Do 3 lutego o wsparcie finansowe w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i stowarzyszenia prowadzące swą działalność w obszarze turystyki i krajoznawstwa.

 

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „Małopolska Gościnna”. W tym roku wsparcie mogą uzyskać zadania, które wpiszą się w jeden z trzech obszarów – „Rozwój i promocja produktów turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem szlaków dziedzictwa kulturowego i turystyki religijnej”, Realizację projektu zgłoszonego w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego – „Rower czy router? – czyli socjo podłączenie” oraz „Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem oferty turystyki aktywnej, turystyki na terenach wiejskich oraz działań z zakresu integracji środowisk turystycznych”

Do otwartego konkursu ofert mogą stawać organizacje pozarządowe i  stowarzyszenia, które wśród swoich celów statutowych mają zadania związane z turystyką i krajoznawstwem.

Maksymalna kwota dotacji na realizowane projekty nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów zadania. Dokumenty należy złożyć w terminie do 3 lutego na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub przesłać pocztą z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z dziedziny turystyki w 2017 r. pn. MAŁOPOLSKA GOŚCINNA” na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków. Decyduje data wpływu do urzędu.

14.01.2017
Komentarze:
DbwrhnGes: 02.07.2017
hahgsgdnna - google.com google.com - hywyywkkkkkkzzzzsssss
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |