Pomniki w smartfonie

 Tarnowską katedrę można zwiedzać wirtualnie dzięki usłudze Street View w mapach Google. Wysokiej jakości zdjęcia wnętrza świątyni pozwalają z bliska przyjrzeć się m.in. dziełom sztuki z których słynie.

Najważniejszą świątynię diecezji tarnowskiej, tarnowską Bazylikę Mniejszą, można zwiedzać wirtualnie dzięki usłudze Street View w mapach Google.

Wysokiej jakości zdjęcia wnętrza katedry pozwalają z bliska przyjrzeć się dziełom sztuki z których słynie. - To doskonała forma promocji zarówno samej świątyni jak i Tarnowa - uważa Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji.

W tarnowskiej katedrze można podziwiać m.in. monumentalne, kilkunastometrowe pomniki nagrobne właścicieli Tarnowa - renesansowy rodu Tarnowskich oraz barokowy Ostrogskich. Cesarz Austrii Franciszek I, który w 1817 roku przybył do Tarnowa, podczas wizyty w tarnowskiej kolegiacie zatrzymał się przed pomnikami Tarnowskich i Ostrogskich konstatując, iż godne są samego Wiednia.
- Z dużą otwartością przystąpiliśmy do współpracy w projekcie – mówi ks. Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej. – Tarnowska bazylika jest przede wszystkim miejscem kultu, ulubionym przez wielu mieszkańców Tarnowa i okolic. Jednocześnie jest najważniejszym zabytkiem Tarnowa, wpisującym się od zarania w jego dzieje i bogate dziedzictwo kulturalno-religijne. W jej wnętrzu znajdują się m.in. najwyższej próby dzieła sztuki rzeźbiarskiej, świadkowie dawnej potęgi miasta i jego właścicieli. I to właśnie ten wymiar historyczny, architektoniczny, kulturalny i religijny bazyliki katedralnej chcieliśmy przybliżyć. A przy okazji zachęcić do odwiedzin Tarnowa, a także naszej świątyni. Wyrażam nadzieję, że Google Street View będzie w realizacji tych zamiarach ważnym sprzymierzeńcem.

17.01.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |